Product Expert Leven

Je maakt deel uit van een klein team: samen zijn jullie verantwoordelijk voor alle klanten die vragen hebben over hun contract, premies, uitkeringen en bijbehorende administratie. Dagelijks beheer je nieuwe en bestaande polissen. Je bouwt aan een goede samenwerking met onze klanten en interne en externe medewerkers door op een professionele, maar laagdrempelige manier te communiceren.

CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Curalia, opgericht in 1968 om het aanvullend pensioen te beheren in het kader van het RIZIV-statuut, is uitgegroeid in de niche van de medische en paramedische beroepen tot een belangrijke speler: meer dan 19.000 geconventioneerde zorgverleners doen hun aanvraag naar het RIZIV via Curalia. De dienstverlening werd in de loop der jaren uitgebreid: aanvullend pensioen, groepsverzekering, pensioensparen, levensverzekering ... als verzekeraar, beroepsaansprakelijkheid, brand, auto, hospitalisatie... als makelaar.

Als verzekeraar beheert Curalia een beleggingsportefeuille van ca. 650 mil EUR.

Onze kernwaarden: positivisme, durf doen en simpel is beter. We willen het leven van onze eigen mensen en onze klanten alleen maar beter en makkelijker maken.. Als product expert leven zorg jij ervoor dat onze klanten– van a tot z worden ondersteund in hun levensverzekeringstraject. De dienstverlening aan onze klanten staat centraal.

DOEL VAN DE FUNCTIE

Je maakt deel uit van een klein team: samen zijn jullie verantwoordelijk voor alle klanten die vragen hebben over hun contract, premies, uitkeringen en bijbehorende administratie. Dagelijks beheer je nieuwe en bestaande polissen. Je bouwt aan een goede samenwerking met onze klanten en interne en externe medewerkers door op een professionele, maar laagdrempelige manier te communiceren.

Meedenken over het optimaliseren van het team mag je zeker doen net zoals het delen van ideeën en kennis onderling.

Transparante communicatie is niet alleen belangrijk voor onze klanten, maar ook intern. Je zorgt ervoor dat iedereen op een correcte manier feedback geeft en krijgt.

De Product Expert Leven is gespecialiseerd in het beheer van één of meerdere productengroep(en) binnen 2e,3e en 4e pijler Levensverzekeringen.

Dit betekent onder meer dat je instaat voor de opmaak van contracten en het beheer van de dossiers binnen jouw productengroep van A tot Z.

Als product expert werk je nauw samen met de product manager waarbij jouw expertise een steentje bijdraagt aan het ontwikkelen, realiseren en uitdragen van de Strategie leven en Pensioenen van Curalia, met sterke focus op de aan jouw toegewezen producten(groep).

Ook ben je als expert het eerste aanspreekpunt van alle vragen en oplossingen die te maken hebben met jouw domein.

De Product Expert waakt over de juiste toepassing van alle Compliance regels die betrekking hebben op het toegewezen domein.

Tenslotte is ook de Product/domein-polyvalentie een zeer essentiële schakel in het succes van Curalia als globale pensioenaanbieder. Daarom heeft de Product Expert ook een belangrijke rol naast zijn eigen domein in de hoedanigheid van “back-up” voor één of meerdere domeinen binnen het team. Deze worden bepaald in overleg met het Team-Lead.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Opmaken van complexe offertes binnen de productgroep
 • Onderschrijven van contracten en opmaken van bijvoegsels
 • Up to date houden van producten binnen je productgroep en zorgen voor een uitgebreide kennis hiervan.
 • Doorgeven van kennis en info betreffende producten aan collega’s
 • Opmaken en opvolgen van schadegevallen binnen je productgroep
 • Nauw samenwerken met de consulenten die bij de klanten langsgaan
 • Naleven van procedures inzake interne controle, privacy en compliance
 • Uitbouwen van de klantenrelatie door het beantwoorden van complexe, technische vragen
 • Faciliteren van het advies van bijkomende verzekeringen (crosselling) aan bestaande leden in samenwerking met Internal en External Sales

SOCIALE INTERACTIE

Sociaal contact op verschillende niveaus door:

Externe interactie met:

 • klanten / verzekerden

Interne interactie met:

 • Externe raadgevers
 • Interne raadgevers
 • Collega’s van andere diensten (boekhouding, ICT, …)

COMPETENTIES

Kennis:

 • Bachelor / master in verzekeringstechnische richting
 • Kennis verzekeringen leven
 • Tweetalig: Nederlands – Frans
 • Minstens 10 jaar ervaring in de verzekeringssector (verzekeringsmaatschappij!)

Competenties:

 • Klantgerichtheid
  • Reageert correct en adequaat op vragen van klanten
  • Werkt samen met de klant om een goede oplossing te vinden of het gepaste product aan te bieden
  • Werkt aan de lange termijnrelatie. Anticipeert op de onderliggende en eventueel toekomstige wensen en noden van de klant.
 • Zorgvuldigheid
  • Werkt nauwkeurig en ordelijk
  • Is kritisch ingesteld en beperkt kwaliteitsverlies
  • Zorgt voor volledigheid van dossiers
 • Communicatief:
  • Drukt zich duidelijk, correct en begrijpelijk uit
  • Past communicatie aan de klant
 • Kritisch & analytisch:
  • Zoekt relevantie informatie bij elkaar voor de opstelling van een correct dossier
  • Analyseert en beoordeelt informatie, onafhankelijk van anderen.
  • Hanteert redelijke criteria bij het beoordelen van de probleemstelling
 • Integriteit:
  • Gaat correct om met vertrouwelijke informatie
  • Is correct en objectief m.b.t. resultaten en beoordelingen
  • Werkt volgens regels en procedures
 • Stressbestendig:
  • Blijft effectief en efficiënt handelen in stressvolle of kritische situaties
  • Toont zich zelfzeker, geeft blijk van innerlijke controle en relativeringsvermogen
 • Teamplayer
  • Heeft aandacht voor de noden van het Team en Teamleden
  • Is flexibel en kan zijn werkkracht ter beschikking stellen aan collega’s als back-up voor hun domein, telkens wanneer dit globaal noodzakelijk is

Mail je cv en motivatiebrief naar hr@curalia.be