persoonlijke gegevens
Aanspreking
Oude Situatie
Nieuwe Situatie
GDPR

Curalia verwerkt deze gegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid kan u hier terugvinden.