POZ

Pensioenopbouw
Arts

De POZ (PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen) is een nieuwe manier voor zelfstandigen die hun activiteit niet via een vennootschap uitoefenen om een aanvullend pensioen met fiscaal voordeel op te bouwen.

Sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe vorm van pensioensparen voor zelfstandigen zonder vennootschap. Zij kunnen de POZ gebruiken om hun extralegaal pensioen aan te vullen.

Deze nieuwe formule baseert zich op de Individuele Pensioentoezegging (IPT), waar alleen zelfstandigen die hun beroepsactiviteit in vennootschap uitoefenen, toegang tot hebben.

 

Wat is het voordeel van de POZ ?

Het fiscaal voordeel: u geniet een belastingvermindering van 30% op de premies die u betaalt zolang u de 80%-regel niet overschrijdt. Dit wil concreet zeggen dat uw totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend) niet hoger mag zijn dan 80% van uw beroepsinkomen om recht te hebben op de belastingvermindering. Wat betreft de berekening van de 80%-regel, is het CuraNova systeem zeer voordelig.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ = eigen storting op uw RIZIV-contract) blijft fiscaal (en sociaal) voordeliger, maar de eigen bijdrage die u hier op kan storten heeft natuurlijk zijn limiet. Indien u al het maximum op uw VAPZ stort (€ 4.562,82) dan biedt de POZ u de oplossing om meer te storten. Zo kan u extra sparen voor een aanvullend pensioen, aangezien u een VAPZ met een POZ kunt combineren. Met andere woorden, de POZ vult uw VAPZ aan.

 

Deze verzekeringen worden u aangeboden door Curalia Brokers b.v. Curalia Brokers b.v. is een verzekeringsmakelaar erkend onder nummer 04573A.

Curalia Brokers b.v. is voor 100% een dochteronderneming van Curalia o.v.v.

Juridische bemerkingen

  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
  • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
  • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
  • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
  • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.