Pensioensparen

Pensioenopbouw
Arts

Ook al is het pensioensparen fiscaal minder interessant dan de persoonlijke storting op uw contract aanvullend pensioen, toch biedt het pensioensparen een waaier aan spaarmogelijkheden samen met fiscale voordelen.

Het feit dat het aftrekbaar bedrag losstaat van het inkomensniveau kan interessant zijn in bepaalde situaties. De voordelen van pensioensparen op een rijtje:

 • Mogelijk voor alle belastingplichtigen, ongeacht het beroep
 • Maximum fiscaal aftrekbaar bedrag: € 1.020 of € 1.310 per belastingplichtige. Indien u € 1.310 stort, geniet u van een belastingvoordeel van 25%. Het fiscaal voordeel is hiermee € 21 hoger dan wanneer u € 1.020 stort. Maar vooral: op het einde van uw contract zal uw pensioenkapitaal 28% hoger zijn, en dat maakt uiteraard een groot verschil!
 • Kan worden gecombineerd met een persoonlijke storting op een RIZIV-contract
 • Maximaal aftrekbaar bedrag onafhankelijk van het inkomen
 • Fiscaal voordeel van 30% of 25% (inkomen 2024)

De nieuwe pensioenspaarcontracten die Curalia aanbiedt sinds 1 oktober 2017 vallen onder de CuraNova-voorwaarden: een jaarlijks herzienbare intrestvoet om altijd het hoogst mogelijke rendement te kunnen aanbieden. Het opgebouwde kapitaal is gegarandeerd.

Pensioensparen is voor mensen die voor een vaste periode en in alle zekerheid willen sparen voor hun pensioen met een gegarandeerde rentevoet eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeling* en die een belastingvoordeel willen genieten.

Premies die in 2024 op een CuraNova-contract worden gestort, profiteren dit jaar van een gegarandeerde rentevoet van 2,25% NETTO, terwijl premies die op een klassiek contract worden gestort, profiteren van een rentevoet van 0,70% NETTO.

Curalia biedt u een contract aan met vrijwillige en flexibele premies, met een minimum van € 50 per storting en € 100 per jaar. Dit systeem laat u toe jaarlijks het bedrag van de premie aan te passen in functie van uw financiële mogelijkheden. Bovendien ontvangt u interest van zodra de premie op uw contract gestort is.

Het pensioensparen is onderworpen aan het Belgisch recht onder de levensverzekeringen met een gegarandeerde rentevoet van het type tak 21. Deze contracten worden gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor levensverzekeringen tak 21. De garantie bedraagt momenteel maximum € 100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.

De instapkost bedraagt 2,95% op elke storting. 
De uitstapkost in geval van vervroegde uitstap op 60 jaar: 5% (verminderd met 1% per jaar gedurende de 5 laatste jaren van het contract).

Er is geen premietaks noch taxatie op de winstdeelname van toepassing.

De taxatie op de uitkering is van toepassing van zodra één premie een belastingvoordeel heeft opgeleverd.

Een taks van 8% bij pensioensparen is verschuldigd op de verworven reserve (exclusief winstdeelname) op de 60e verjaardag van de aangeslotene, behalve voor de contracten afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar, waar de taxatie op de 10e verjaardag van het contract plaatsvindt.

Bij overlijden van de aangeslotene wordt het kapitaal belast aan een tarief van 8% bij pensioensparen (te verhogen met de gemeentebelastingen).

De financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze pagina. Jaarlijks ontvangt u als verzekeringnemer een volledig overzicht van uw contract.

*De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Deze verzekeringen worden u aangeboden door Curalia Brokers b.v. Curalia Brokers b.v. is een verzekeringsmakelaar erkend onder nummer 04573A.

Curalia Brokers b.v. is voor 100% een dochteronderneming van Curalia o.v.v.

Juridische bemerkingen

 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
 • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
 • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
 • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.