Skip to main content

PharmaProtect

Heeft u veel verzekeringscontracten in orde te maken en op te volgen voor uw officina? Curalia biedt u de mogelijkheid om alles in een pakket onder te brengen. Één enkel contract biedt de bescherming die uw officina nodig heeft.

Curalia heeft voor u een Officina Package ontwikkeld, een verzekeringspakket dat alle risico's dekt die verbonden zijn met de uitbating van een officina. 

Waarom kiezen voor het Officina Package? Omdat…

  • U slechts 1 contract voor alles onderschrijft: brand, diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid, uitgebreide rechtsbijstand, bedrijfsschade, elektronica…

  • Het contract uitgaat van het idee dat ALLES gedekt is, BEHALVE datgene wat expliciet in het contract wordt uitgesloten. 

  • Uw privé-woning mee kunt verzekeren, en dit tegen zeer aantrekkelijk tarief.

  • De waarde van de officina en privé woning bepaald worden door een onafhankelijk expert en deze expertise is gratis indien de verzekering bij Curalia onderschreven wordt.

  • Robots kunnen meeverzekerd worden.

Kortom: met het Officina Package hoeft u als eigenaar van een officina nergens meer naar om te kijken. Één enkel contract volstaat.