IPT

Pensioenopbouw
Apotheker

Indien u uw beroepsactiviteit uitoefent in een vennootschap, is de groepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging (IPT) een ideaal middel om een pensioen mee op te bouwen.

Miniatuurvoorbeeld

Welke voordelige voorwaarden bieden wij aan?

  • Premie aftrekbaar voor de vennootschap (fiscale optimalisatie).

  • Vrijstelling van sociale bijdragen

  • Aantrekkelijk rendement*

  • Het opgebouwde kapitaal maakt deel uit van uw persoonlijk patrimonium en niet meer van de vennootschap

  • Voordelige fiscale regeling bij betaling van het kapitaal

  • Niet-belaste winstdeelnames

Ook de jaren die een zorgverlener reeds gewerkt heeft, kunnen gefinancierd worden mits het betalen van een eenmalige premie. Het gebeurt niet zo vaak dat u de klok kan terugdraaien!

Opgelet, er bestaat een regel die het maximumbedrag bepaalt dat kan worden gestort in het kader van de groepsverzekering: de “80%-regel“. Ziet u die over het hoofd, dan staan u moeilijke discussies te wachten met de fiscale administratie. Via een herberekening van dit bedrag is het eventueel mogelijk de premies aan te passen.

Neem contact met ons op en wij doen u een voorstel op maat.

*rendement 2021: rentevoet 0,60% NETTO gegarandeerd + eventuele winstdeelname voor CuraNova contracten.