IPT

Pensioenopbouw
Apotheker

Indien u uw beroepsactiviteit uitoefent in een vennootschap, is de groepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging (IPT) een ideaal middel om een pensioen mee op te bouwen.

Welke voordelige voorwaarden bieden wij aan?

 • Premie aftrekbaar voor de vennootschap (fiscale optimalisatie).

 • Vrijstelling van sociale bijdragen

 • Het opgebouwde kapitaal maakt deel uit van uw persoonlijk patrimonium en niet meer van de vennootschap

 • Voordelige fiscale regeling bij betaling van het kapitaal

 • Niet-belaste winstdeelnames

 • Instapkosten behorend tot de laagste op de markt: van 2,95% tot 1% afhankelijk van het bedrag van de premie:

  - voor het gedeelte van de premie tussen 1 en € 10.000: 2,95%

  - voor het gedeelte tussen € 10.001 en € 25.000: 2%

  - voor het gedeelte tussen € 25.001 en € 50.000: 1,50%

  - voor het gedeelte boven € 50.000: 1%.

Ook de jaren die een zorgverlener reeds gewerkt heeft, kunnen gefinancierd worden mits het betalen van een eenmalige premie. Het gebeurt niet zo vaak dat u de klok kan terugdraaien!

Opgelet, er bestaat een regel die het maximumbedrag bepaalt dat kan worden gestort in het kader van de groepsverzekering: de “80%-regel“. Ziet u die over het hoofd, dan staan u moeilijke discussies te wachten met de fiscale administratie. Via een herberekening van dit bedrag is het eventueel mogelijk de premies aan te passen.

Neem contact met ons op en wij doen u een voorstel op maat.

Deze verzekeringen worden u aangeboden door Curalia Brokers b.v. Curalia Brokers b.v. is een verzekeringsmakelaar erkend onder nummer 04573A.

Curalia Brokers b.v. is voor 100% een dochteronderneming van Curalia o.v.v.

Juridische bemerkingen

 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
 • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
 • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
 • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.