Sociale Voordelen RIZIV

Pensioenopbouw
Tandarts

Als tandarts treedt u automatisch toe tot het akkoord tandartsen-ziekenfondsen.  Dit akkoord, tussen de beroepsverenigingen van de tandartsen en de mutualiteiten, reglementeert de relaties tussen tandartsen, patiënten en mutualiteiten.  

Miniatuurvoorbeeld

De toetreding tot het akkoord impliceert het naleven van de richtlijnen van het RIZIV, dit hoofdzakelijk op het vlak van nomenclatuur en honoraria, maar ook op vlak van administratieve procedures.
De tandarts kan weigeren om de conventie toe te passen voor een gedeelte of voor al zijn prestaties.

Indien u (gedeeltelijk) geconventioneerd bent, dan heeft u recht op een RIZIV-tussenkomst.

Door de digitalisering van de procedure vanaf 2020 moet u geen aanvraag meer indienen voor de prestaties van het jaar X. Het RIZIV verzamelt zelf informatie over uw situatie en uw activiteit om vast te stellen of u recht heeft op het statuut en voor welk bedrag. Kom hier alles te weten over de digitale procedure.

Opgelet: voor artsen en tandartsen zal de de aanvraag m.b.t. 2020 gebeuren in 2021.

Uw RIZIV sociale voordelen toevertrouwen aan Curalia
Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Ook nu bij de digitalisering van het RIZIV-Statuut staan wij klaar om uw dossier te beheren en uw belangen te verdedigen. Zoals het mandaat dat u aan een boekhouder kan geven voor uw fiscale aangifte, heeft u de mogelijkheid om een mandaat aan een persoon of een onderneming te geven om de procedure voor uw RIZIV-statuut op te volgen. Er is geen limietdatum voor de toekenning van dit mandaat.