Skip to main content

Sociale Voordelen RIZIV

Als tandarts treedt u automatisch toe tot het akkoord tandartsen-ziekenfondsen.  Dit akkoord, tussen de beroepsverenigingen van de tandartsen en de mutualiteiten, reglementeert de relaties tussen tandartsen, patiënten en mutualiteiten.  

De toetreding tot het akkoord impliceert het naleven van de richtlijnen van het RIZIV, dit hoofdzakelijk op het vlak van nomenclatuur en honoraria, maar ook op vlak van administratieve procedures.
De tandarts kan weigeren om de conventie toe te passen voor een gedeelte of voor al zijn prestaties.

Indien u (gedeeltelijk) geconventioneerd bent, dan heeft u recht op een RIZIV-tussenkomst.

Uw RIZIV sociale voordelen toevertrouwen aan Curalia
Na jaren expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure is één van de sterke punten van Curalia. Wij sturen jaarlijks een aanvraagformulier toe naar iedereen die aanspraak zou maken op een uitkering van het RIZIV. Onze taak zit er slechts op wanneer we het formulier ingevuld terug in ons bezit hebben. Met de RIZIV-bijdrage kunt u pensioenkapitaal opbouwen.