RIZIV-Statuut

Pensioenopbouw
Logopedist

Elke geconventioneerde logopedist heeft recht op het RIZIV-statuut mits hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Uw statuut (zelfstandige, bediende of zelfstandige in bijberoep) speelt hierbij geen rol. Met de RIZIV-bijdrage kunt u pensioenkapitaal opbouwen.

Miniatuurvoorbeeld

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst?

1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een bepaald jaar (X), moet u dat volledige jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). Door de digitalisering van de procedure vanaf 2020 moet u geen aanvraag meer indienen voor de prestaties van het jaar X. Het RIZIV verzamelt zelf informatie over uw situatie en uw activiteit om vast te stellen of u recht heeft op het statuut en voor welk bedrag. Kom hier alles te weten over de digitale procedure.

2. U dient tijdens jaar X minstens 900 R-prestaties of prestaties die minstens 15.750 R-waarden vertegenwoordigen geleverd te hebben om recht te hebben op een basis tussenkomst. Vanaf 2.000 R-prestaties of prestaties die minstens 35.000 R-waarden vertegenwoordigen heeft u recht op de volledige tussenkomst. Voor het eerste jaar dat u tot de RIZIV conventie toegetreden bent, is het aantal prestaties proportioneel aan het aantal maanden dat u toegetreden bent.

3. Het belangrijkst : U moet beschikken over een actief aanvullend pensioencontract waarop het bedrag van de tussenkomst kan gestort worden. Zonder contract zal het RIZIV de gegevens niet verzamelen en u zal dit premie verliezen.

Uw RIZIV-statuut toevertrouwen aan Curalia

Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Ook nu bij de digitalisering van het RIZIV-Statuut staan wij klaar om uw dossier te beheren en uw belangen te verdedigen. Zoals het mandaat dat u aan een boekhouder kan geven voor uw fiscale aangifte, heeft u de mogelijkheid om een mandaat aan een persoon of een onderneming te geven om de procedure voor uw RIZIV-statuut op te volgen. Er is geen limietdatum voor de toekenning van dit mandaat.