Skip to main content

RIZIV-Statuut

Elke geconventioneerde logopedist heeft recht op het RIZIV-statuut mits hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Uw statuut (zelfstandige, bediende of zelfstandige in bijberoep) speelt hierbij geen rol. Met de RIZIV-bijdrage kunt u pensioenkapitaal opbouwen.

Wat zijn de voorwaarden om te genieten van de RIZIV-tussenkomst?

  1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een welbepaald jaar (X), moet u dat hele jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie bij de toekenning van uw eerste RIZIV nummer (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). 

  2. Elk jaar moet u vóór 31 maart (jaar X+1) een aanvraag indienen voor de prestaties van het jaar X. Curalia zal u dit aanvraagformulier tijdig bezorgen en neemt de volledige administratie op zich. 

  3. U dient tijdens jaar X minstens 900 R-prestaties of prestaties die minstens 15.750 R-waarden vertegenwoordigen geleverd te hebben om recht te hebben op een basis tussenkomst. Vanaf 2.000 R-prestaties of prestaties die minstens 35.000 R-waarden vertegenwoordigen heeft u recht op de volledige tussenkomst. Voor het eerste jaar dat u tot de RIZIV conventie toegetreden bent, is het aantal prestaties proportioneel aan het aantal maanden dat u toegetreden bent.

Uw RIZIV statuut toevertrouwen aan Curalia
Na jaren expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Wij sturen jaarlijks een aanvraagformulier toe naar iedereen die aanspraak zou maken op een uitkering van het RIZIV. Onze taak zit er slechts op wanneer we het formulier ingevuld terug in ons bezit hebben.