RIZIV-statuut

Pensioenopbouw
Kinesitherapeut

Het RIZIV keert jaarlijks een bijdrage uit aan geconventioneerde kinesitherapeuten om hun pensioenkapitaal op te bouwen.

Miniatuurvoorbeeld

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst?

1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een bepaald jaar (X), moet u dat volledige jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). Door de digitalisering van de procedure vanaf 2020 moet u geen aanvraag meer indienen voor de prestaties van het jaar X. Het RIZIV verzamelt zelf informatie over uw situatie en uw activiteit om vast te stellen of u recht heeft op het statuut en voor welk bedrag. Kom hier alles te weten over de digitale procedure.

2. Sinds 2015, dient men tijdens jaar X minstens 1.500 M-prestaties of prestaties met een totale som van 36 000 M-waarden uit te oefenen om recht te hebben op een basis tussenkomst. Twee andere niveaus (boven 2.300 en 3.000 prestaties) geven recht op een hogere tussenkomst.

3. Het belangrijkst : U moet beschikken over een actief aanvullend pensioencontract waarop het bedrag van de tussenkomst kan gestort worden. Zonder contract zal het RIZIV de gegevens niet verzamelen en u zal dit premie verliezen.

Uw RIZIV-statuut toevertrouwen aan Curalia

Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Ook nu bij de digitalisering van het RIZIV-Statuut staan wij klaar om uw dossier te beheren en uw belangen te verdedigen. Zoals het mandaat dat u aan een boekhouder kan geven voor uw fiscale aangifte, heeft u de mogelijkheid om een mandaat aan een persoon of een onderneming te geven om de procedure voor uw RIZIV-statuut op te volgen. Er is geen limietdatum voor de toekenning van dit mandaat.