Veelgestelde vragen

Ik heb al een VAPZ contract. Wat is het voordeel van storten op dit contract?

In eerste instantie omdat dit contract aanvullende solidariteitswaarborgen omvat die de dekkingen van de sociale zekerheid uitbreiden tijdens uw carrière o.a. bij bevalling, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Deze aanvullende bescherming wordt gefinancierd door 10% van de gestorte premies. De ware kost hiervan is echter geen 10%, maar slechts 4 à 5% omdat dit deel van de premie ook aftrekbaar is. Het fiscaal aftrekbaar bedrag is dus 15% hoger op dit contract dan op een klassiek VAPZ-contract. Zelfs na 10% aftrek voor de solidariteitswaarborgen spaart u meer voor uw pensioen. Een bijkomend voordeel: u heeft maar één contract dat u gemakkelijk kunt opvolgen via MyCuralia.

Is het geld dat ik stort geblokkeerd tot aan mijn pensioen?

Nee, bij Curalia niet. Zodra het opgebouwde kapitaal op uw contract (door uw eigen stortingen en die van het RIZIV) € 10.000 bedraagt, kunt u dit gebruiken voor de aankoop of renovatie van een onroerend goed. Na enkele jaren heeft u dus een mooi kapitaal om te gebruiken voor de aankoop van een woning. De bank zal dit geld beschouwen als een persoonlijke bijdrage, wat het krijgen van een lening aan goede voorwaarden zal vergemakkelijken.

Wat is beter: sparen op een contract pensioensparen, of op een aanvullend pensioencontract?

Het fiscaal voordeel op pensioensparen bedraagt 30%. Op een aanvullend pensioencontract is dit – zodra u meer dan € 23.720 per jaar verdient – 48%. U doet er dus goed aan te storten op uw aanvullend pensioencontract. Bovendien kunt u daar meer op storten dan op een contract pensioensparen. Een ander element: indien u uw spaargeld op uw Aanvullend Pensioencontract met solidariteit groepeert, dan worden uw stortingen toegevoegd aan de stortingen van het RIZIV en bouwt u sneller een groter kapitaal op dat u kunt gebruiken voor de aankoop of renovatie van een woning (zie FAQ 3).

Hoe kan ik met regelmaat sparen?

De gemakkelijkste manier is een permanente betaalopdracht in te stellen. Zo kiest u zelf welk bedrag u maandelijks of trimestrieel spaart. Uw spaargeld brengt bovendien interesten op vanaf de storting. Hoewel het te laat is om deze methode in 2020 te gebruiken, kunt u toch nog aanspraak maken op het fiscaal voordeel door een eenmalige storting te doen. Voor het jaar 2021 kunt u natuurlijk al een doorlopende opdracht instellen. De referentie die u hiervoor dient te gebruiken is dezelfde gestructureerde mededeling als die voor uw storting van dit jaar.

Wie kan er op mijn contract storten?

Naast het RIZIV, en uzelf, kan ook uw werkgever stortingen uitvoeren op uw contract. Denk bijvoorbeeld aan een eindejaarspremie. De premies van uw werkgever worden toegevoegd aan uw eigen stortingen. Dit is zowel voor u als voor uw werkgever voordelig aangezien er minder sociale bijdragen en belastingen moeten betaald worden.

Kan ik van het fiscaal voordeel genieten indien ik niet in een officina werk?

Alle apothekers die een RIZIV-nummer hebben, kunnen van het fiscaal voordeel genieten, ongeacht hun activiteit: industrie, onderzoeker, … Indien u niet weet of u een RIZIV-nummer heeft, neem dan contact met ons op.

Ik ben nog maar enkele jaren verwijderd van mijn pensioen. Is dit interessant voor mij?

Het fiscaal voordeel staat los van uw leeftijd. Echter, indien u het jaarlijks rendement berekent dat u met een storting op dit contract krijgt, dan ziet u al snel dat deze laatste jaren de interessantste zijn! Een voorbeeld: U bent 60 jaar oud en doet een storting die u een fiscaal voordeel van 48% oplevert. Aangezien uw contract nog 5 jaar loopt, betekent dit een jaarlijks rendement van 9,6%. Een beter rendement is moeilijk te vinden! Uiteraard zal het kapitaal dat u spaart na 5 jaar niet enorm zijn, maar het fiscaal rendement is al zeker de moeite waard!

Als ik dit jaar stort, ben ik dan verplicht volgend jaar ook te storten?

Nee. De contracten die Curalia voorstelt zijn contracten met vrijwillige en variabele premies. U kiest ieder jaar zelf of u wilt storten of niet en u beslist zelf hoeveel. Het is een voordeel waar u van geniet, geen verplichting.

Moet ik recht hebben op de RIZIV-tussenkomst om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Of u nu zelfstandige of bediende bent, u kunt van het fiscaal voordeel genieten.

Ik wil graag storten voor mijn pensioen: op welk contract dien ik te storten om van een zo hoog mogelijk fiscaal voordeel te genieten?

Er zijn verschillende manieren om aan pensioenopbouw te doen, en het is soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Curalia heeft een ‘assistent in aanvullend pensioen’ gecreëerd: deze online applicatie laat u na het invullen van enkele gegevens zien wat voor uw situatie de beste oplossing is! U vindt de applicatie hier.

Wat is MyCuralia en hoe surf ik er naar toe?

MyCuralia is een gloednieuw digitaal platform van Curalia waarop leden hun persoonlijke gegevens, contracten en documenten digitaal kunnen raadplegen en downloaden. De gegevens van elk lid uit onze database zijn gekoppeld aan zijn MyCuralia-account, waardoor deze constant up-to-date zijn. MyCuralia kadert in het digitaliseringsproject van Curalia en heeft de bedoeling leden in staat te stellen contracten en documenten op elk moment snel en gemakkelijk op te vragen.  De website is bereikbaar via de passende link 'https://my.curalia.be'. U kunt ook simpelweg op onderstaande knop drukken! Surf naar MyCuralia

Kan ik van het fiscaal voordeel genieten indien ik niet in het kader van het RIZIV werk?

Alle zorgverleners zelfstandigen en zorgverleners bedienden die het akkoord of conventie met de mutualiteit niet geweigerd hebben, kunnen van dit voordeel genieten. En dit ongeacht hun activiteit: administratie, industrie, onderzoek, gespecialiseerd centrum, … Indien u niet meer weet of u de conventie heeft geweigerd, neem dan contact met ons op.

Waar kan ik instructies vinden voor het uitvoeren van een storting?

In de rubriek “mijn contracten” op MyCuralia vindt u alle informatie die u nodig heeft: de te gebruiken gestructureerde mededeling en het al gestorte bedrag dit jaar. En dit voor al uw contracten.

Ik heb gehoord dat er verschillende manieren zijn om aan pensioenopbouw te doen. Welke optie is voor mij de beste?

Er zijn inderdaad verschillende manieren om aan pensioenopbouw te doen. Soms is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Zeker omdat de namen van de verschillende contracten erg op elkaar lijken. Om u te helpen heeft Curalia een ‘assistent in aanvullend pensioen’ gecreëerd: deze online applicatie laat u na het invullen van enkele gegevens zien wat voor uw situatie de beste oplossing is en welke optie u daarna moet gebruiken om uw pensioen te verhogen! Surf naar https://pension.curalia.be/.

Moet ik recht hebben op de sociale voordelen om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Of u nu zelfstandige of bediende bent (en in dat laatste geval het Medicomut-akkoord niet geweigerd heeft), dan kunt u van het fiscaal voordeel genieten.

Moet ik recht hebben op de RIZIV-tussenkomst om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Indien u bediende bent en de RIZIV-conventie niet geweigerd heeft, dan kunt u van het fiscaal voordeel genieten. Er zijn nog veel kinesitherapeuten bedienden die dit niet weten.

Moet een kinesitherapeut telkens hij in een andere praktijk gaat werken een verklaring op erewoord opsturen?

Ja, dit is verplicht voor iedere praktijkkamer, zelfs als het gaat over een vervanging van enkele dagen. Je bent niet verplicht deze verklaring op erewoord te verzenden voor de aanvang van de prestaties in de praktijkkamer. De verklaring mag tot één maand na aanvang van de prestaties verzonden worden. Bijzondere situatie: De jonge kinesitherapeuten met een voorlopig RIZIV-nummer moeten geen verklaring op erewoord verzenden als zij in een praktijkkamer werken. Zij moeten dit voor de eerste maal doen wanneer zij hun definitief RIZIV-nummer ontvangen.

Vanaf welke datum wordt de toetreding van een kinesitherapeut tot de RIZIV-conventie van kracht?

De toetreding wordt van kracht vanaf de datum waarop het RIZIV je toetredingsformulier ontvangt. Uitzondering: Voor jonge kinesitherapeuten die hun toetreding tot de conventie opsturen binnen de zes weken na hun inschrijving bij het RIZIV (binnen de zes weken na ontvangst van hun RIZIV-nummer), wordt de toetreding van kracht op de datum van hun inschrijving bij het RIZIV. Indien zij willen dat hun toetreding tot de conventie op een andere datum ingaat, dan dienen ze dit expliciet te vermelden bij het versturen van de aanvraag tot toetreding.

Vanaf wanneer kan ik beginnen werken?

Je mag beginnen met werken vanaf de datum dat je erkenning toegekend werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Kinesitherapeuten krijgen na het behalen van hun diploma automatisch een erkenning als kinesitherapeut. Je hoeft die erkenning dus niet zelf aan te vragen. Na je erkenning krijg je automatisch je visum opgestuurd.

Mag men in het begin de getuigschriften van een andere kinesitherapeut gebruiken?

Ja. In afwachting van de ontvangst van je eigen getuigschriften kan je de getuigschriften gebruiken van de kinesitherapeut die je vervangt. Je moet dan zijn gegevens doorstrepen en je naam en RIZIV-nummer vermelden. Om fiscale ongemakken te vermijden, stel je best een document op (in twee exemplaren en ondertekend door beide kinesitherapeuten) waarin vermeld wordt dat je deze getuigschriften gebruikt hebt (met vermelding van de nummers).