Op dinsdag 24 mei 2022 om 20u30 vindt de Algemene Vergadering plaats van Curalia in de Tweekerkenstraat 33 te Brussel. Uw aanwezigheid is niet verplicht.

U kan een volmacht geven aan een ander lid van onze vereniging (zonder verplichting) vóór 17 mei 2022 via dit online formulier.

Ondergetekende,

om namens mij te stemmen tijdens de Algemene Vergadering op 24 mei 2022
(*) Artikel 28 van de statuten: De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vaste en de gewone leden. §2. Elk gewoon lid heeft recht op één stem. Het gewoon lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een lid, vast of gewoon lid, dat een geschreven en speciaal voor de vergadering geldende volmacht voorlegt. §3. De volmachten genoemd in dit artikel §1 en §2 worden ten minste acht dagen voor de vergadering neergelegd ter zetel van de vereniging ter attentie van de Raad van Bestuur.
§4… §5. Niemand kan van meer dan vijfentwintig gewone leden volmacht krijgen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering.