Het DELA Uitvaartzorgplan

Nieuw bij Curalia!

Hoe kan het Uitvaartzorgplan nabestaanden helpen na een overlijden?
Het Uitvaartzorgplan van DELA helpt u zowel met het financiële aspect van de uitvaart als het praktische en administratieve aspect na de uitvaart.

Het financiële aspect van de uitvaart
U en/of uw nabestaanden bepalen zelf hoe de uitvaart verloopt, met vrije keuze van begrafenisondernemer. Via het Uitvaartzorgplan wordt de uitvaartfactuur betaald ten belope van het verzekerd kapitaal. Een begrafenis of crematie kost vandaag tussen 3.000 en 5.000 euro. Rekening houdend met de wensen van de overledene of de nabestaanden, is dit vaak meer. De totaalprijs loopt snel op tot 7.000 euro wegens extra’s zoals de koffietafel, urne, zerk en de concessie. In de toekomst zullen de kosten voor een uitvaart ook verder stijgen.

Nabestaandenzorg: praktische en administratieve bijstand
Het DELA Uitvaartzorgplan bewijst niet enkel haar nut voor het financiële aspect. In de periode na de uitvaart moeten heel wat zaken geregeld worden, waarvan nabestaanden vaak niet op de hoogte zijn. Het ontwarren van de administratieve knoop en de uiteindelijke afhandeling ervan is vaak tijdrovend. Bovendien is het vaak moeilijk om dit erbij te nemen tijdens een emotioneel zware rouwperiode.
Met het DELA Uitvaartzorgplan kunnen nabestaanden rekenen op een consulent nabestaandenzorg. Deze persoon biedt hulp en advies bij de administratieve en praktische aspecten van de uitvaart:

  • Melden van het overlijden bij de nodige instanties:

- Van werkgever tot boekhouder, ziekenfonds, pensioendiensten tot DIV,…
- Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen (levensverzekeringen, schuldsaldo-verzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, …)
- Opstarten voogdijprocedure, info over belastingsaangifte overledene, afsluiten of overzetten nutsvoorzieningen, opzeg abonnementen, …

  • Verlenen van bijstand aan nabestaanden voor het deblokkeren van rekeningen, verkrijgen van erfrechtverklaring, akte van bekendheid, attest van erfopvolging, …

  • Hulp en informatie bij aspecten van de nalatenschap bijvoorbeeld erfenisrechten en info over terugbetalingen en verminderingen waar de nabestaanden recht op hebben.

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte over het DELA Uitvaartzorgplan?
Neem contact op met Curalia via info@curalia.be of 02 735 80 55.

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864; fabrikant DELA Uitvaartzorgplan, levensverzekering Tak 21 onderworpen aan BE recht - dekt levenslang uw uitvaartkosten voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Offerte en premieberekening : Curalia Brokers. Klachten: contact@dela.be of Ombudsman Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van het DELA Uitvaartzorgplan zijn bindend.