Skip to main content

15 May 2020

Wanneer heb ik recht op de verzekering gewaarborgd inkomen in tijden van corona?

Door het coronavirus zijn heel wat mensen (tijdeloos werkloos), zowel werknemers als zelfstandigen.

Ondanks de inspanningen van de overheid is het inkomen van heel wat zorgverleners sterk gedaald. Het is dan ook nuttig om te weten wanneer zorgverleners beroep kunnen doen op de verzekering gewaarborgd inkomen.

Wat is de verzekering gewaarborgd inkomen precies?
Een verzekering gewaarborgd inkomen (ongeacht het uitgeoefende beroep van de zelfstandige zorgkundige) zorgt voor een vervangingsinkomen bij werkonbekwaamheid ingevolge ziekte of ongeval. Het doel ervan is om het verschil tussen de wettelijke vergoedingen tengevolge van ziekte of ongeval, die bij zelfstandigen erg laag liggen, en het gebruikelijke inkomen te overbruggen.

  • De premie wordt bepaald in functie van de leeftijd van de verzekerde, op het moment van de afsluiting van het contract, en de verzekerde jaarrente

  • Men kan kiezen tussen uit een carenztijd van 30, 60 of 90 dagen (ook dit heeft invloed op de te betalen jaarpremie). Dat betekent dat de verzekerde in kwestie pas na de gekozen termijn recht heeft op een uitkering. 

Wanneer komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen?
Indien een verzekerde besmet is met het coronavirus en hij/zij hierdoor zijn/haar beroepsactiviteiten tijdelijk dient stop te zetten dan heeft hij/zij recht op een vergoeding voorzien door de polis gewaarborgd inkomen. 
MAAR: indien een zorgverlener door de corona crisis besluit om zijn/haar deuren te sluiten omdat hij/zij geen patiënten meer over de vloer krijgt, dan kan hij/zij geen aanspraak maken op tussenkomst van de polis gewaarborgd inkomen. In dit geval kan men mits een aantal voorwaarden in aanmerking komen voor een corona-hinderpremie (voorzien door de overheid). 

Wilt u een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?
Dat kan! De administratieve formaliteiten voor aansluiting zijn herleid tot een minimum. U hoeft enkel een verzekeringsvoorstel en medische vragenlijst in te vullen. Neem nu contact met ons op via info@curalia.be, bel naar het nummer 02 735 80 55 of contacteer ons via de chat op onze website!
 

Gerelateerd nieuws