RIZIV sociale voordelen: laatste kans om aanvullende informatie door te sturen!

arts
Voor het eerst voor het jaar 2020 wordt de toekenning van de sociale voordelen gebaseerd op de verstrekkingen die in de loop van het jaar 2020 aan de patiënten werden terugbetaald.

Dit zijn de vergoede verstrekkingen en niet de verrichte verstrekkingen. Er kan veel tijd verstrijken tussen het moment waarop een arts een verstrekking verricht - en attesteert - en het moment waarop de mutualiteit deze verstrekking terugbetaalt.

De digitale procedure die het RIZIV heeft opgezet, heeft in juli een belangrijke stap gezet: artsen die een e-mailadres bij het RIZIV hebben, hebben de evaluatie gekregen die het RIZIV van hun activiteit heeft gemaakt (in feite de uitgevoerde terugbetalingen) in 2020 en van het bedrag aan sociale voordelen waarop zij recht hebben. Sommige artsen merkten bij het ontvangen van hun evaluatie voor het RIZIV Statuut 2020 op dat hun premie niets of lager is dan verwacht. Als dat bij u het geval was, weet dan dat het mogelijk is dat het RIZIV zich bij de evaluatie op onvoldoende of foutieve gegevens heeft gebaseerd.

Als u meent een activiteit te hebben uitgevoerd die recht geeft op een premie of een hogere premie dan aangekondigd, moet u uiterlijk 31 augustus aanvullende informatie aan het RIZIV doorgeven!

Aanvullende gegevens

Begin juli stuurde het RIZIV de evaluatie van de terugbetaalde verstrekkingen uit 2020 en het voorziene bedrag van de sociale voordelen naar artsen, op voorwaarde dat ze over een e-mailadres beschikten.

Voor sommigen is de aangekondigde premie niets of veel lager dan verwacht. Dit komt doordat het RIZIV zich bij de evaluatie heeft gebaseerd op onvolledige of foutieve gegevens.

Hier zijn enkele situaties waar het RIZIV niet alle informatie lijkt te hebben opgehaald:

  • Artsen die voor de vorige jaren een gelijkstelling hebben aangevraagd: de gegevens die deze gelijkstelling mogelijk maakten, worden niet opgenomen in het dossier voor de nieuwe digitale procedure: ze moeten opnieuw naar het RIZIV gestuurd worden;
  • Artsen van wie de verstrekkingen zijn geattesteerd op naam van een andere arts
  • Artsen voor wie een periode van arbeidsongeschiktheid (Covid, quarantaine, enz.) niet in aanmerking is genomen
  • Artsen voor wie verstrekkingen worden uitgedrukt in gepresteerde uren (medische centra, donorcentra, arts-hygiënist, afdelingshoofden, enz.)

In dat geval heeft u er alle belang bij deze gegevens aan te vullen/corrigeren om de premie te ontvangen waar hun activiteit recht op geeft. Dat moet uiterlijk op 31 augustus of vroeger gebeuren!

We nodigen de 6.000 leden van Curalia die ons een elektronisch mandaat (CSAM) hebben gegeven, uit om ons de nodige aanvullende informatie per e-mail op te sturen (activiteitenverklaringen, getuigschriften, facturen, enz.). Wij vervolledigen hun dossier bij het RIZIV op basis van deze elementen.

Periodes van arbeidsongeschiktheid

Voor 2020 merkten we ook op dat een aantal periodes van arbeidsongeschiktheid door het RIZIV niet in aanmerking werden genomen. Dit hangt ongetwijfeld samen met de toename van dit soort gevallen gedurende het afgelopen jaar. Een reden te meer om na te gaan of de toegekende premie rekening houdt met dit element!

Blijft de vraag om rekening te houden met de impact van Covid-19 op de activiteit van artsen in 2020. Het RIZIV verlaagde de activiteitsdrempels voor het verkrijgen van de sociale voordelen. Deze verlaging is afhankelijk van de specialisatie
Maar deze percentages zijn een gemiddelde en sommige artsen hebben gemerkt dat hun activiteit aanzienlijk meer wordt beïnvloed dan anderen, afhankelijk van hun persoonlijke situatie (specialisatie, praktijk- of ziekenhuiswerk, locatie, enz.). Voor de periodes waarin de activiteit het meest werd getroffen, hadden zelfstandigen toegang tot het overbruggingsrecht. Curalia vraagt ​​het RIZIV om bij de berekening van de activiteitendrempels rekening te houden met de periodes waarin het overbruggingsrecht gebruikt werd. In afwachting van de reactie van het RIZIV stellen wij de betrokken artsen voor om hun dossier aan te vullen met een attest waaruit blijkt dat ze in 2020 van het overbruggingsrecht hebben genoten.

Waarom een ​​mandaat aan Curalia geven voor het beheer van uw RIZIV-statuut?

Vandaag maakt u zich misschien nog geen zorgen over het beheer van uw RIZIV-statuut, maar in de toekomst kunt u zich mogelijk in één van bovenstaande situaties bevinden. Een dergelijke situatie kan leiden tot het verlies van duizenden euro’s.

Weet dat als u Curalia een mandaat geeft om uw RIZIV sociale voordelen te beheren, u ten volle geniet van onze ervaring. We verwerken duizenden dossiers en raadplegen de dossiers van honderden artsen op MyRIZIV. We kunnen daar elementen opsporen die het morgen misschien mogelijk maken om uw dossier te corrigeren. Op die manier dwingen we het recht op uw RIZIV sociale voordelen af.

U hebt nog tijd om voor Curalia te kiezen, maak uw leven gemakkelijker door Curalia vandaag nog een mandaat te geven.

Klik hier voor meer informatie