RIZIV sociale voordelen: er is misschien nog tijd

tandarts
Sinds 2020 is het bedrag van het sociaal statuut dat wordt toegekend aan geconventioneerde tandartsen (geheel of gedeeltelijk) aanzienlijk verhoogd en gestegen tot €3.200 per jaar.

Dit bedrag heeft als voordeel dat het niet op uw belastingaangifte staat: het is een bedrag VRIJ van belastingen en sociale bijdragen.

Het is dus de moeite waard om aandacht te besteden aan de verschillende stappen om deze €3.200 te verkrijgen.

De procedure voor het verkrijgen van het sociaal statuut is nu gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

Als u in 2020 geconventioneerd was, heeft het RIZIV u begin juli het resultaat meegedeeld van de evaluatie die ze heeft gemaakt voor uw sociaal statuutdossier voor dit jaar.

Wat zijn de mogelijke situaties?

  1. U hebt recht op de premie, maar het RIZIV heeft geen gegevens ontvangen van een contract waarop de premie kan gestort worden: u moet zo snel mogelijk handelen om te voorkomen dat u de premie verliest: de uiterste datum is 31 augustus.
  2. U hebt genoeg prestaties gepresteerd en het RIZIV heeft de gegevens van een contract waarop ze de premie kan storten. De vraag die men zich moet stellen is wat dit contract u garandeert: een aanvullend pensioenkapitaal of een rente bij arbeidsongeschiktheid (verzekering gewaarborgd inkomen).

Behalve in uitzonderlijke situaties is het geen goede oplossing om het sociaal statuut te gebruiken om een verzekering gewaarborgd inkomen mee te financieren: op het einde van uw loopbaan heeft u NIETS op zak, terwijl het sociaal statuut u toelaat om een mooi kapitaal op te bouwen, zeker met het nieuwe bedrag.

Het gewaarborgd inkomen dat u persoonlijk onderschreven hebt, kan als beroepskost ingegeven worden. Op enkele uitzonderingen na is het daarom onhandig om belastingvrije bedragen te gebruiken voor het afsluiten van verzekeringen die anders aftrekbaar zouden zijn.

  1. U heeft geen recht op de premie: het is nuttig te controleren of de gegevens waarop het RIZIV zich baseert, juist zijn. Onjuist gecodeerde gegevens in bepaalde databanken kunnen ertoe leiden dat zorgverleners hun sociaal statuut wordt ontnomen, terwijl zij daar wel recht op hebben.
  2. U bent gepensioneerd, maar bent nog aan de slag: u kunt een premie ontvangen, maar aangezien het voor een gepensioneerde niet meer mogelijk is een aanvullend pensioen op te bouwen, ontvangt u deze premie op uw bankrekening, met als klein nadeel dat deze als beroepsinkomen zal worden belast.

Heeft u nog vragen? Bevindt u zich in een van de genoemde situaties?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

Contact : info@curalia.be 02/735.80.55