MyCuralia: uw persoonlijke ruimte bij Curalia

computer
We bevinden ons steeds meer in een digitale wereld. Ook Curalia digitaliseert. Het doel is om u, wanneer u maar wilt, toegang te geven tot informatie over uw pensioen- en verzekeringsdossiers.

Daarom hebben we MyCuralia gecreëerd: uw persoonlijke ruimte toegankelijk via onze website curalia.be.
 

Wat kunt u raadplegen op MyCuralia?
Vandaag kunt u daar al een hele reeks gegevens raadplegen. En dit zal zich uitbreiden naarmate er nieuwe functies worden toegevoegd.


+ Uw gegevens
Dit is de informatie die we over u hebben. Het is belangrijk dat deze gegevens correct zijn, omdat ze de antwoorden op uw vragen bepalen en door ons worden gebruikt om u oplossingen te bieden die zijn aangepast aan uw situatie. Als u als werknemer bij ons bent ingeschreven terwijl u als zelfstandige werkt of omgekeerd, worden uw verzekeringsbehoeften (beroepsaansprakelijkheid, gewaarborgd inkomen,...) of pensioenbehoeften niet correct ingeschat.

E-mail: dit is een gegeven dat steeds belangrijker wordt. Controleer of het door ons geregistreerde e-mailadres het juiste is. Anders is het mogelijk dat u de informatie over uw dossier niet ontvangt. 

Indien u vaststelt dat de door ons opgeslagen gegevens niet meer juist zijn, laat het ons dan per e-mail weten. Binnenkort heeft u de mogelijkheid om zelf een aantal gegevens te wijzigen en krijgt u toegang tot de gegevens van uw bedrijf indien u dit heeft.


+ Uw contracten
U vindt er ook een lijst van uw contracten – zowel pensioen- als verzekeringscontracten – en hun basisgegevens.
Voor uw pensioencontracten kunt u zelfs het bedrag van de betaalde premies in 2019 en 2020 zien, hetzij door u, hetzij, in het kader van het sociaal statuut, door het RIZIV.


+ Uw documenten
Voor het luikje pensioen vindt u op MyCuralia de fiscale attesten en jaarlijkse bijvoegsels sinds 2016. Deze documenten kunnen worden geraadpleegd of gedownload. Voor 2020 moet u nog een beetje geduld hebben: de fiscale attesten voor de betaalde premies zullen over enkele weken beschikbaar zijn en de bijvoegsels op 31 december 2019 zullen, zoals gebruikelijk, na de Algemene Vergadering beschikbaar zijn.
 

Hoe toegang krijgen tot MyCuralia?
U heeft een tijdje geleden een e-mail van ons ontvangen met daarin een link om u in te schrijven. Indien u deze e-mail niet meer kunt terugvinden, surf dan rechtstreeks naar https://my.curalia.be/ en klik op ‘Vraag een registratielink aan’. U ontvangt dan een nieuwe e-mail met login. 
Indien u na deze vraag geen registratielink ontvangt contacteert u best Curalia via info@curalia.be, of de chat die u rechts onderaan de website van Curalia alsook op MyCuralia ziet staan.