De beroepsaansprakelijkheid voor apothekers: ook voor apothekers in loondienst!

Deel
FacebookLinkedInInstagram
In uw carrière als apotheker kunt u helaas op een dag een fout maken die ernstige gevolgen kan hebben. Of u nu een apotheek runt of er als werknemer werkt, in beide gevallen kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om u te beschermen bij een beroepsfout.

Waarover gaat het?

Dankzij haar ervaring en expertise heeft Curalia een specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld voor alle apothekers - zelfstandig en in loondienst - ziekenhuisapothekers en klinische apothekers. Om uw belangen te verdedigen in geval van geschil, is deze verzekering ook voorzien van een onafhankelijke rechtsbijstand.

Hoewel ze niet systematisch verplicht is, is de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringessentieel voor alle apothekers.
De rol ervan? Ze dekt de materiële en lichamelijke schade die u of uw medewerkers in het kader van uw beroepsactiviteit aan derden kunnen toebrengen.

Voorbeeld: stel dat u een fout hebt gemaakt door een verkeerde dosering op een doosje medicijnen te schrijven en dat de patiënt door deze leveringsfout ziek is geworden. U bent aansprakelijk en uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt bij in de kosten die deze patiënt heeft moeten maken. Het spreekt voor zich dat dit soort schadevergoedingen hoog kunnen oplopen, daarom is een goede verzekering onontbeerlijk en even geruststellend voor de patiënt als voor de zorgverlener.

Alle dekkingen voor de apotheker...

De dekking van deze verzekering voor apothekers gaat veel verder dan die van andere verzekeraars. Deze polis dekt niet alleen de dagelijkse activiteiten van de apotheker: magistrale bereidingen en verstrekkingen, maar ook DCI, PMI, fractionele verstrekkingen alsmede substitutie waar dit wettelijk is toegestaan. Ook internetverkoop, thuisbezorging van geneesmiddelen door uzelf of uw assistent en uw activiteiten als verbandmaker zijn gedekt. En zelfs als iemand uw apotheek binnenvalt, bent u gedekt door de Beroepsaansprakelijkheid van Curalia.

...en voor de apotheker in loondienst

Het is sterk aanbevolen dat iedereen die in een apotheek werkt een eigen verzekering heeft, ook apotheekmedewerkers in loondienst. Hoewel uw aansprakelijkheid als apotheker in loondienst wordt gedekt door uw werkgever, zijn apothekers in loondienst ook aansprakelijk voor vaak voorkomende lichte fouten of zware fouten

Ook een apotheker in loondienst kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Deze verzekering zal u helpen bij de verdediging van uw dossier.  Vergeet niet dat er ook een conflict kan optreden met uw werkgever. Wat als uw werkgever niet of niet voldoende verzekerd is?

Via deze polis kan u ook beroep doen op de rechtsbijstand ingeval van conflict met de Orde of het RIZIV.

Vaccinatie en Covid-testen in de apotheek

De wet van 28 februari 2022 machtigt apothekers om het vaccin Covid-19 toe te dienen in hun apotheek, op voorwaarde dat zij een specifieke opleiding van minstens 8 uur volgen en met succes doorlopen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook de vaccinatie in de apotheek. Ook de Covid-tests die in de apotheek worden uitgevoerd, zijn gedekt. Dit is de snelle antigene test die in ongeveer 15 minuten resultaten oplevert.

Weet u zeker dat u de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft?

Meer weten? Bezoek onze website of maak een vrijblijvende afspraak met een raadgever uit uw regio.