De beroepsaansprakelijkheid voor apothekers: ook voor apotheker-bedienden!

Deel
FacebookLinkedInInstagram
Apothekers zijn ook maar mensen. En mensen maken soms fouten. Als u nu een apotheek uitbaat of als bediende in een apotheek aan de slag bent, in beide gevallen bent u gebaat bij een verzekering Beroepsaansprakelijkheid om u te beschermen tegen beroepsfouten. Bovendien moet u weten dat uw BA ook de in de apotheek uitgevoerde vaccinatie- en Covid-tests dekt*.

Wat?

Op basis van haar ervaring heeft Curalia een verzekering Beroepsaansprakelijkheid samengesteld voor alle officina-apothekers – zelfstandigen en bedienden - ziekenhuisapothekers en klinisch apothekers. Deze verzekering is een must-have voor elke apotheker (en verplicht voor de zelfstandige apotheker): wanneer er door de fout of nalatigheid van de apotheker schade is berokkend aan een derde (patiënt), kan de apotheker in kwestie beroep doen op deze verzekering.

Stel: U noteerde een overdosis pillen op een medicijnendoosje, waardoor de patiënt ziek wordt. Dan zal uw beroepsaansprakelijkheid tussenkomen in de kosten die u aan deze patiënt veroorzaakte. Vermits schadevergoedingen in deze gevallen hoog kunnen oplopen, is een goede verzekering voor u een geruststelling. Tegelijk is het een geruststelling voor de patiënt die weet dat hij bij een fout van de apotheker vergoed wordt voor de geleden schade.

Naast het luik aansprakelijkheid is ook de rechtsbijstand – bij een onafhankelijk verzekeraar – inbegrepen in deze verzekering.

Alle dekkingen voor de apotheker

Ondanks de erg marktconforme prijs, gaan de dekkingen van deze verzekering voor apothekers verder dan die van andere verzekeraars. Zo verzekert deze polis niet enkel de dagdagelijkse activiteit van de apotheker: magistrale en officinale bereidingen; VOS-voorschrift, IMV, gefractioneerd afleveren en substitutie als dit wettelijk is toegestaan. Ook de verkoop via internet, de levering van medicijnen aan huis door u of uw assistent, uw activiteiten als bandagist worden gedekt.

Miniatuurvoorbeeld

Apotheker-bedienden

Het is sterk aan te raden dat iedereen die in de apotheek werkt, een eigen verzekering afsluit, ook apothekers-bedienden. Hoewel uw verantwoordelijkheid als bediende gedekt wordt door uw werkgever, worden bedienden ook persoonlijk aansprakelijkheid gesteld bij repetitieve fouten. De premie voor een apotheker-bediende ligt een logischerwijze een stuk lager dan voor een apotheker-zelfstandige, wat een extra motivatie kan zijn om toch op zeker te spelen.

Covid-19-vaccinatie en testen in de apotheek

* De wet van 28 februari 2022 stelt dat apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, Covid-19 vaccins mogen toedienen, mits het volgen en het slagen voor een specifieke opleiding van minimum 8 uur. Als aan deze voorwaarden voldaan is, dekt de beroepsaansprakelijkheid ook deze praktijk in de apotheek. Ook de covid-test uitgevoerd in de apotheek is verzekerd.  Het betreft de snelle antigeentest die in ongeveer 15 minuten resultaat oplevert. 

Surf naar onze website voor meer info of mail naar info@curalia.be