Formulier jonge kinesitherapeut 2021

  • 1 Huidige Persoonlijke gegevens
  • 2 Verzekering BA
  • 3 RIZIV-contract
  • 4 Sociale kas voor zelfstandigen
  • 5 Advies op maat
  • 6 Voltooid

U dient een aantal verzekeringen af te sluiten voor u kunt starten met uw beroepsloopbaan. Dit formulier helpt u hierbij!

Curalia verwerkt deze gegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid kan u terugvinden op www.curalia.be
Geslacht
Straat, nr, bus
Toekomstige activiteit(en)
Statuut:
Waar?
Kies:
Vertrek naar het buitenland: