Veelgestelde vragen

Moet ik recht hebben op de RIZIV-tussenkomst om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Indien u bediende bent en de RIZIV-conventie niet geweigerd heeft, dan kunt u van het fiscaal voordeel genieten. Er zijn nog veel logopedisten bedienden die dit niet weten.

Moet ik recht hebben op de sociale voordelen om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Of u nu zelfstandige of bediende bent (en in dat laatste geval het akkoord tandartsen-ziekenfondsen niet geweigerd heeft), dan kunt u van het fiscaal voordeel genieten.

Ik heb al een VAPZ. Is dat hetzelfde als het RIZIV-contract ?

Nee. Stortingen op uw VAPZ doet u zelf, stortingen in het kader van de RIZIV-tussenkomst op het RIZIV-contract, gebeuren door het RIZIV. Echter, beiden vallen onder dezelfde wetgeving: de wet betreffende de aanvullende pensioenen. Deze wetgeving voorziet twee types contracten:
 • De pensioen overeenkomst die gebruikt wordt voor het VAPZ.  
 • De sociale pensioen overeenkomst waar het RIZIV haar tussenkomst op stort. U heeft ook de mogelijkheid zelf stortingen te doen op dit type contract. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Bovendien geniet u van een korting op uw sociale bijdragen én kunt u 15% meer sparen op een sociale pensioenovereenkomst dan op een klassieke pensioenovereenkomst.
U kunt de twee contracten niet combineren!

Wat gebeurt er indien ik een jaar niet aan de voorwaarden voldoe om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst ?

Zodra u het aanvraagformulier van ons ontvangt, dient u ons gewoon op de hoogte te brengen van het feit dat u er dit jaar geen recht op heeft. Uw contract loopt gewoon door: het geld wat er in de voorgaande jaren op gestort werd brengt nog steeds rendement op en u kunt nog altijd zelf storten op uw contract. Indien u minimum € 100 stort, behoudt u uw recht op de aanvullende waarborgen. Het jaar daarop sturen wij u opnieuw het aanvraagformulier om na te gaan of u er dat jaar misschien wel weer recht op heeft. We willen immers niet dat u een jaar misloopt!

Wat zijn de voordelen van de hospitalisatieverzekering aangeboden door Curalia?

De zorgverleners, die het beheer van hun RIZIV sociaal statuut aan Curalia hebben toevertrouwd en bijgevolg lid zijn van Curalia, kunnen zich aansluiten aan het HospiNova contract. Dit is een collectief contract van Curalia, onderschreven bij DKV. De PLUSPUNTEN van de hospitalisatieverzekering HospiNova :
 • Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamertype
 • Terugbetaling zonder limiet voor de prestaties waarin de mutualiteit tussenkomt
 • Dekking van medische kosten, opgelopen 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie
 • Geen medische vragenlijst: dekking van vooraf bestaande ziekten en aandoeningen
 • Terugbetaling van de behandeling van ambulante zorgen voor 27 zware ziekten
 • Repatriëring bij een hospitalisatie in het buitenland
 • Medicard: geen aanbetaling of factuur te betalen bij erkende ziekenhuizen en de factuur beperkt zich tot de jaarlijkse franchise van € 250. vanaf 1 juli, heeft u de mogelijkheid om de jaarlijkse vrijstelling van 250 EUR te vermijden. Hoe? Door simpelweg te kiezen voor een opname in een tweepersoonskamer (of gedeeld). 
 • Mogelijkheid om de gezinsleden te verzekeren
 • Dekking blijft behouden na de professionele carrière, met de aanpassing van de premie. En dat aan een zeer aantrekkelijk tarief

Bent u verplicht jaarlijks een persoonlijke storting te doen?

Er is geen eigen bijdrage verplicht in het kader van het VAPZ. Het fiscale voordeel waar u van kunt genieten door een storting te doen op het CuraNova contract van Curalia is een voordeel waar bepaalde zorgverleners recht op hebben. Het is dus geen verplichting. U kiest elk jaar of u wenst te storten en zo ja, hoeveel in functie van uw (fiscale) situatie op dat moment. Om de aanvullende waarborgen te kunnen garanderen, dient er wel jaarlijks minimaal € 100 op uw contract gestort te worden. Indien het RIZIV een jaar niets gestort heeft (bijvoorbeeld omdat u dat jaar niet gewerkt heeft) dan dient u dit dus zelf te storten om van de waarborgen te blijven genieten.

Waarom is het RIZIV-sociaal statuut enkel voor verpleegkundigen in hoofdberoep?

Het RIZIV-Sociaal Statuut is bedoeld voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor verpleegkundigen. De zelfstandige verpleegkundigen in bijberoep zijn eerst en vooral bedienden (minimum half-tijds), hierdoor genieten zij van sociale overeenkomsten die een aanvullend pensioen voorzien. Van deze voordelen geniet de verpleegkundige in hoofdberoep niet. Daarom is het RIZIV-sociaal statuut enkel voor verpleegkundigen in hoofdberoep.

Moet ik recht hebben op de RIZIV-tussenkomst om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Als zelfstandig verpleegkundige kunt u van het fiscaal voordeel genieten.

Wat is het voordeel van een flexibele rentevoet?

De flexibele rentevoet van CuraNova wordt jaarlijks aangepast. Op deze manier kunnen wij snel inspelen op de financiële markten, en onze leden altijd het hoogst mogelijke rendement bieden. Zodra de financiële markten stijgen, kan de rentevoet van CuraNova stijgen! Nu in tijden van historisch lage rente geld vastzetten aan een vaste (en momenteel dus lage) rentevoet, is ons inziens geen goed advies.

Biedt CuraNova een zelfde rendementsberekening voor iedereen?

Doordat de rentevoet van CuraNova op de gehele reserve toegekend wordt, wordt het rendement voor iedereen op eenzelfde manier berekend. Dit geldt ook voor eventuele winstdeelname. Iedereen krijgt, zonder onderscheid, hetzelfde rendement. Dit maakt Curalia uniek: de onderlinge solidariteit tussen alle leden, jong en oud.