Skip to main content
Het RIZIV-Sociaal Statuut is bedoeld voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor verpleegkundigen. De zelfstandige verpleegkundigen in bijberoep zijn eerst en vooral bedienden (minimum half-tijds), hierdoor genieten zij van sociale overeenkomsten die een aanvullend pensioen voorzien. Van deze voordelen geniet de verpleegkundige in hoofdberoep niet. Daarom is het RIZIV-sociaal statuut enkel voor verpleegkundigen in hoofdberoep.
De flexibele rentevoet van CuraNova wordt jaarlijks aangepast. Op deze manier kunnen wij snel inspelen op de financiële markten, en onze leden altijd het hoogst mogelijke rendement bieden. Zodra de financiële markten stijgen, kan de rentevoet van CuraNova stijgen! Nu in tijden van historisch lage rente geld vastzetten aan een vaste (en momenteel dus lage) rentevoet, is ons inziens geen goed advies.
Doordat de rentevoet van CuraNova op de gehele reserve toegekend wordt, wordt het rendement voor iedereen op eenzelfde manier berekend. Dit geldt ook voor eventuele winstdeelname. Iedereen krijgt, zonder onderscheid, hetzelfde rendement. Dit maakt Curalia uniek: de onderlinge solidariteit tussen alle leden, jong en oud.