Home Apotheker Varia verzekeringen
Globaal contract officina - Pharmasafe
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Voor een apotheker-eigenaar staat zijn apotheek synoniem voor een heleboel dingen: zijn job, zijn werkinstrument, zijn vermogen,...

Het is normaal dat hij deze familieparel met de beste zorgen omringt.

Een heleboel “risico's” zijn te verzekeren: brand, diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid en, niet te vergeten ook de: wedersamenstelling van de archieven, bedrijfsschade, juridische bijstand,...

Het op elkaar afstemmen van deze risico’s met de waarborgen is geen evidentie.

Daarom heeft Curalia “PHARMASAFE” ontwikkeld, een verzekeringsprogramma dat alle risico's dekt die verbonden zijn met de uitbating van een officina:

De basiskenmerken:

  • één enkel contract voor alles: brand (gebouw en inhoud), schade aan de lichtreclame, burgerlijke aansprakelijkheid (professioneel en uitbating), bedrijfsschadeverzekering, alle elektronische risico's,...;
  • de premie wordt berekend op basis van het zakencijfer (excl. BTW);
  • dankzij het jaarlijks invullen van één enkel document worden alle bedragen aangepast;
  • één enkele vervaldatum voor de betaling;
  • de privéwoning (gebouw + inhoud) is ook verzekerd indien gelegen op hetzelfde adres als de apotheek, privéwoning op een ander adres kan worden bijverzekerd aan interessante voorwaarden.

Dit pakket is gebaseerd op een innovatief systeem: de polis dekt ALLES, BEHALVE datgene wat expliciet in het contract wordt uitgesloten. Op die manier kan u makkelijk nagaan of u verzekerd bent voor hetgeen u is overkomen.

Bovendien: in een klassiek verzekeringscontract is het de verzekerde die moet aantonen of een schadegeval gedekt is. Hier is het precies het tegenovergestelde: de maatschappij moet bewijzen of het schadegeval eventueel is uitgesloten. Het concept “Alle risico's behalve”sluit aan bij het idee van een globaal contract.

Interesse? Neem contact op met ons

  | Last update: 01/12/2016
 
Varia verzekeringen
  In het algemeen
  Beroepsaansprakelijkheid
  Rechtsbijstandsverzekering
  Gewaarborgd inkomen
Globaal contract officina - Pharmasafe
  Brand
  Auto
  De BA gezin
  Hospitalisatieverzekering
  Arbeidsongeval
  Wondercar

Pharmasafe Package:

Juridische bemerkingen