Home Apotheker Varia verzekeringen
Gewaarborgd inkomen
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

De verzekering gewaarborgd inkomen heeft als doel het inkomenverlies ten gevolge van ziekte of ongeval te dekken.

Zij wordt vaak aangeboden aan zelfstandigen, aangezien de vergoeding die hen bij werkonbekwaamheid wordt uitgekeerd door de sociale zekerheid, zeer laag is (tussen 549,60 EUR en 732,72 EUR per maand gedurende het eerste jaar). Voor loontrekkenden ligt de vergoeding hoger, met een maximum van 1 487,86 EUR per maand.

Bovendien wordt de vergoeding voor de samenwonende werknemer, beperkt tot 45% van het loon met een maximum van 991,92 EUR per maand, waarop u nog eens belastingen moet betalen. Koppels waarvan beiden werken als loontrekkenden, doen er tevens goed aan een verzekering gewaarborgd inkomen te overwegen om de vaste kosten van het huishouden te dekken.

Voor een groot aantal van haar leden heeft Curalia een collectieve polis gewaarborgd inkomen afgesloten: "Farmarisk". Deze polis is bestemd voor apothekers, voor hun gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres en voor de personeelsleden van hun officina's.

Farmarisk dekt u in geval van inkomensverlies bij ziekte of ongeval.

 • Tussenkomst bij economische invaliditeit van meer dan 67%
 • Carenzperiode: 30 dagen
 • Aansluiting tot en met de leeftijd van 55 jaar
 • Stijging van de rente met 3% per jaar bij invaliditeit
 • Vrijstelling van betaling van de premie bij invaliditeit
 • Betaling van de rente tot de leeftijd van 65 jaar
 • Geen extra premie voor gebruik van een moto
 • Vergoeding onafhankelijk van uw inkomen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan u het bedrag kiezen van de dagelijkse vergoeding die u nodig zou hebben bij arbeidsonbekwaamheid tussen 15 en 210 EUR per dag. Naargelang uw leeftijd bij onderschrijving, zal een vergoeding van 15 EUR per dag u het volgende kosten:

 • 144,06 EUR/jaar indien u onderschrijft vóór 35 jaar
 • 180,07 EUR/jaar indien u onderschrijft vóór 45 jaar
 • 264,10 EUR/jaar indien u onderschrijft vóór 55 jaar

  Deze premie is aftrekbaar als bedrijfslasten.
  Voor meer info, raadpleeg het dossier Farmarisk.
  | Last update: 30/11/2016
 
Varia verzekeringen
  In het algemeen
  Beroepsaansprakelijkheid
  Rechtsbijstandsverzekering
Gewaarborgd inkomen
  Globaal contract officina - Pharmasafe
  Brand
  Auto
  De BA gezin
  Hospitalisatieverzekering
  Arbeidsongeval
  Wondercar

Algemene Voorwaarden Farmarisk (PDF)

Tarief Farmarisk (PDF)

dossier Farmarisk (PDF)

Medische vragenlijst Farmarisk (PDF)

Juridische bemerkingen