Home Apotheker Varia verzekeringen
Beroepsaansprakelijkheid
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Elk beroep heeft eigen kenmerken die een aangepaste dekking vereisen. Daarom heeft Curalia een polis op maat gemaakt die niet alleen de beroepsaansprakelijkheid dekt, maar tevens ook rechtsbijstand aanbiedt volgens de noden van uw beroep.

De apotheker is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan derden:

- bij uitoefening van zijn beroep: de apotheker is als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geheel aan producten die hij aflevert (geneesmiddelen en andere)
- bij uitbating van een officina: een openbare ruimte waar gemiddeld een honderdtal personen dagelijks over de vloer komen

Wij hebben een verzekering ontwikkeld, die beantwoordt aan de reële behoeften van het beroep:

 • Volledige dekking inclusief magistrale en officinale bereidingen, volledige dekking van substitutie binnen het wettelijk kader,...
 • Verhoogd bedrag bij serieschade, m.a.w. als een eenmalig feit schade berokkent aan verschillende personen
 • Behoud van de dekking na het stopzetten van uw beroepsactiviteit
 • Productaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand met vrije keuze van de advocaat. Deze dekt de strafrechtelijke verdediging en het burgerlijk verhaal.

De verzekerde bedragen beantwoorden aan de evolutie van de vergoedingsaanvragen:

 • Materiële en morele schade: 250.000 EUR
 • Lichamelijke schade:5.000.000 EUR
 • UNIEK: uitgebreide rechtsbijstand is inbegrepen in de polis

De apotheker-werkgever, of de maatschappij, is verantwoordelijk voor zijn medewerkers, apothekers en andere personeelsleden die in contact komen met de klanten en bijgevolg zal hij zich moeten verzekeren voor de aansprakelijkheid gekoppeld aan de daden die zij stellen.

Anderzijds raden wij de apotheker-bediende aan zich persoonlijk te verzekeren, nl. om beroep te kunnen doen op de dekking rechtsbijstand mocht hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door een klant of bij belangenconflict.

De sterkte van de Curalia-groep ligt in het bedrag van de jaarlijkse premie:

 • Zelfstandige apothekers en vennootschappen: 185 EUR (+ bijpremie voor bedienden)
 • Bedienden en pas afgestudeerden: 55 EUR
 • Aangepast tarief voor apothekers bioloog.

Vergeet zeker niet elke verandering van uw wettelijk statuut door te geven: het is van groot belang dat uw verzekering BA aangepast is aan uw huidige activiteit, anders loopt u het risico dat de verzekeraar weigert tussen te komen.

Anterioriteit + posterioriteit gedekt zonder bijpremie!

 • Anterioriteit = schade uit handelingen gesteld vóór de start van het contract. 
                         (Enkel geldig bij een overstap. M.a.w. als u overstapt van uw 
                            huidige B.A.verzekering naar de B.A. verzekering bij Curalia.
 • Posterioriteit = een eis tot schadevergoeding die ingediend word nadat u 
                           uw beroepsactiviteit heeft stopgezet en dit tot de wettelijke
                           verjaring. De schade zelf moet wel betrekking hebben op 
                           feiten gepleegd tijdens de looptijd van het contract.

Contact

  | Last update: 01/08/2017
 
Varia verzekeringen
  In het algemeen
Beroepsaansprakelijkheid
  Rechtsbijstandsverzekering
  Gewaarborgd inkomen
  Globaal contract officina - Pharmasafe
  Brand
  Auto
  De BA gezin
  Hospitalisatieverzekering
  Arbeidsongeval
  Wondercar

Dossier Beroepsaansprakelijkheid Apotheker

Aanvraag offerte op maat - B.A. Apotheker

Algemene Voorwaarden B.A.Apotheker

Juridische bemerkingen