Home Apotheker Aanvullend Pensioen
Solidariteit
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Heeft u recht op het RIZIV-statuut?
Het RIZIV moet de bijdrage hiervoor storten op een contract met solidariteit:

•  90% van het gestorte bedrag wordt gekapitaliseerd voor uw aanvullend pensioen aan een jaarlijks gegarandeerd rendement van 1,00% netto in 2018, eventueel plus winstdeelname.

•  de overige 10% wordt gestort in het solidariteitsfonds dat u recht geeft op de aanvullende solidariteitswaarborgen

Zo'n contract met solidariteit kunt u afsluiten bij Curalia!

Welke solidariteitswaarborgen bij Curalia(*)?
(conform de wet: minimum 4 solidariteitswaarborgen)

 • Bij totale invaliditeit worden de premies verder betaald
  het gemiddelde van de stortingen over de laatste 3 jaar worden verder gestort op uw contract. En dit tot de leeftijd van 60 jaar of 65 jaar als u een CuraNova contract heeft. Ondanks uw invaliditeit wordt uw pensioen verder opgebouwd. Bovendien blijft u ook genieten van de andere solidariteitswaarborgen
 • U krijgt een dagvergoeding bij volledige werkonbekwaamheid
  (door ziekte, ongeval of complicaties bij zwangerschap)
  Na een wachtperiode van 30 dagen wordt 5 dagen per week een vergoeding uitbetaald gedurende maximum 1 jaar. De hoogte van het bedrag is in functie van hoeveel u de voorbije 3 jaar gemiddeld gestort hebt. Stortte u de voorbije 3 jaar gemiddeld 1000 Euro? Dan ontvangt u een dagvergoeding van 10 Euro. Per bijkomende schijf van 500 Euro kom er 5 Euro bij.
 • Bij overlijden een bijkomende dekking
  De rechthebbenden aangeduid in het contract ontvangen: het gemiddelde van de stortingen van de laatste 3 jaar x (60 jaar - leeftijd van overlijden). Indien u een CuraNova contract heeft, is de waarborg verlengd tot 65 jaar met het gevolg dat in geval van vroegtijdig overlijden het kapitaal hoger is. De berekening is dan als volgt: het gemiddelde van de stortingen van de laatste 3 jaar x (65 jaar - leeftijd van overlijden). De wet voorziet dat de betaling gespreid wordt over minimum 2 jaar. Deze bijkomende dekking komt bovenop uw gespaard kapitaal.
 • Als de aangeslotene recht heeft op een moederschapsuitkering: 100 Euro gestort door het solidariteitsfonds op uw aanvullend pensioencontract

Ontvangt u nog andere voorstellen van contracten met solidariteit?
Bekijk dan aandachtig de inhoud van de waarborgen. Beantwoorden ze aan uw reële behoeften? (bvb. Is een faillissementsdekking nuttig voor een apotheker?).

Bij Curalia: zonder uitsluiting om medische redenen!
Alle apothekers die hun RIZIV-bijdrage laten beheren door Curalia, genieten van de hierboven omschreven solidariteitswaarborgen, zonder uitsluiting om medische redenen.

Wenst u meer informatie? Contact

 (*) Deze solidariteitswaarborgen zijn verworven voor 1 jaar op voorwaarde dat minimum 100 Euro gestort wordt op uw RIZIV-contract in de loop van het voorgaande jaar.

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
  In het algemeen
  RIZIV-statuut
  Eigen bijdrage
Solidariteit

Solidariteitsreglement†(PDF)

Solidariteitsreglement CuraNova†(PDF)

Juridische bemerkingen