Home Apotheker Aanvullend Pensioen
RIZIV-statuut
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Indien de apothekers voldoen aan een aantal voorwaarden, genieten ze van een RIZIV-tussenkomst voor de opbouw van hun aanvullend pensioen. Het bedrag van deze tussenkomst is aanzienlijk: voor 2017 ligt dit tussen de 1458,86 en 2917,71 EUR naar gelang de duur van de prestaties. Dit is als tegenprestatie voor het naleven van de richtlijnen inzake honoraria, betalingswijze (systeem van « derde betaler ») en het geheel aan administratieve procedures.

Voor het bekomen van deze tussenkomst, dient jaarlijks een aanvraag te worden ingediend volgens een officiële procedure.
Wij ontmoeten regelmatig apothekers die geen RIZIV-tussenkomst ontvangen terwijl ze wel voldoen aan de voorwaarden.
Twee mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
- ofwel hebben ze geen aandacht geschonken aan de berichten die we hen hebben toegestuurd en hebben ze nooit de nodige stappen ondernomen : hierdoor hebben ze misschien veel geld verloren;
- ofwel heeft hun verzekeraar aan wie ze het beheer van het RIZIV-statuut hebben toevertrouwd vergeten de aanvraag in te dienen, en hebben ze hierdoor geen recht op het RIZIV-statuut, soms gedurende een aantal jaren.
Bent u in dit geval, print dan onmiddellijk de aanvraag RIZIV-tussenkomst af en stuur ons deze ingevuld en ondertekend terug. Wij doen het nodige en brengen uw dossier in orde.

Het opvolgen van de RIZIV-procedure is één van de sterke punten van Curalia: wij sturen een aanvraagformulier toe naar alle apothekers die ons het beheer van het RIZIV-statuut toevertrouwd hebben. Onze taak zit er slechts op als we het formulier terug in ons bezit hebben of als we weten waarom de apotheker het ons niet heeft terugbezorgd.

De RIZIV-tussenkomst moet verplicht  gestort worden op een contract met een luik solidariteit:

•  90% van het gestorte bedrag wordt gekapitaliseerd voor uw aanvullend pensioen aan een jaarlijks gegarandeerd rendement van 1,00% netto in 2018, voor de CuraNova contracten, eventueel plus winstdeelname.

•  de overige 10% wordt gestort in het solidariteitsfonds dat u recht geeft op de aanvullende solidariteitswaarborgen.

Wenst u het beheer van uw RIZIV-statuut toe te vertrouwen aan Curalia, neem dan contact op met ons of vraag een contractvoorstel.

Voor meer gedetailleerde informatie over het RIZIV-statuut voor Apotheker, verwijzen we naar het Dossier (PDF).

 

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
  In het algemeen
RIZIV-statuut
  Eigen bijdrage
  Solidariteit

Aanvraag Contractvoorstel

Dossier: RIZIV-statuut voor Apotheker (PDF)

Info-fiche CuraNova met solidariteit (PDF)

RIZIV aanvraagformulier apotheker (PDF)

RIZIV aanvraagformulier NIEUWE apotheker (PDF)

Juridische bemerkingen