Home Apotheker Aanvullend Pensioen
In het algemeen
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Het wordt meer en meer duidelijk dat het wettelijk pensioen niet meer toelaat hetzelfde levenspeil te behouden bij het stopzetten van de beroepscarrière. Om hieraan tegemoet te komen is de overheid van plan de opbouw van een aanvullend pensioen te promoten aan de hand van fiscale stimulansen.

Het aanvullend pensioen voor geconventioneerde zorgverleners (apothekers, kinesitherapeuten, artsen en tandartsen) heeft een bijzondere eigenheid: het RIZIV financiert immers een gedeelte van dit pensioen in het kader van het RIZIV-statuut . Dit gedeelte is zeker niet te onderschatten: een zorgverlener die zijn carrière beëindigt in 2013 kan meer dan 150.000 EUR aan kapitaal aanvullend pensioen meer ontvangen, ook al heeft hij er uit eigen zak geen euro in geïnvesteerd.

Dit bedrag kan nog hoger zijn als hij zelf eigen bijdragen heeft gestort, aangemoedigd door de fiscale stimulansen.

Curalia werd opgericht ten einde het RIZIV-statuut te beheren en meer dan 14.000 zorgverleners doen op haar beroep hiervoor. Zij heeft haar activiteiten uitgebreid naar het geheel aan mogelijkheden inzake opbouw van aanvullend pensioen en biedt een zeer grote waaier aan oplossingen inzake type contracten. Indien nodig, helpen onze consulenten u bij het bepalen van de meest geschikte oplossing voor u.

Curalia stelt nu CuraNova contracten voor. Deze tak21 verzekeringscontracten genieten van een jaarlijks herzienbare rentevoet. Voor 2018 bedraagt deze rentevoet 1,00% netto. Bovendien is het mogelijk dat een winstdeelname toegekend wordt in functie van de resultaten. Meer informatie over de CuraNova contracten vindt u op www.curanova.be

De structuur van een onderlinge verzekeringsvereniging maakt het mogelijk de behaalde winst te verdelen onder de leden. Het gemiddelde rendement van de laatste 20 jaar bedraagt 4,91%.

Elk jaar ontvangen de leden van Curalia een bijvoegsel met vermelding van de gestorte bedragen, de bekomen winstdeelname en de verzekerde bedragen.

Algemene voorwaarden:

CuraNova contracten

Contracten oude versie

 

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
In het algemeen
  RIZIV-statuut
  Eigen bijdrage
  Solidariteit

Financieel rendement (PDF)

Juridische bemerkingen