Medilife
Home Arts Aanvullend Pensioen
Solidariteit
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Heeft u uw recht op de sociale voordelen (RIZIV) niet verworpen?
Het RIZIV moet de bijdrage hiervoor storten op een contract met solidariteit:

•  90% van het gestorte bedrag wordt gekapitaliseerd voor uw aanvullend pensioen aan een jaarlijks gegarandeerd rendement van 1,00% netto in 2018 voor CuraNova contracten, eventueel plus de winstdeelname.

•  de overige 10% wordt gestort in het solidariteitsfonds dat u recht geeft op de aanvullende solidariteitswaarborgen

Zo'n contract met solidariteit kunt u afsluiten bij Curalia!

Welke solidariteitswaarborgen bij Curalia(*)?
(conform de wet: minimum 4 solidariteitswaarborgen)

 • Bij totale invaliditeit worden de premies verder betaald
  het gemiddelde van de stortingen over de laatste 3 jaar worden verder gestort op uw contract. En dit tot de leeftijd van 60 jaar of 65 jaar als u een CuraNova contract heeft. Ondanks uw invaliditeit wordt uw pensioen verder opgebouwd. Bovendien blijft u ook genieten van de andere solidariteitswaarborgen
 • U krijgt een dagvergoeding bij volledige werkonbekwaamheid
  (door ziekte, ongeval of complicaties bij zwangerschap)
  Na een wachtperiode van 30 dagen wordt 5 dagen per week een vergoeding uitbetaald gedurende maximum 1 jaar. De hoogte van het bedrag is in functie van hoeveel u de voorbije 3 jaar gemiddeld gestort hebt. Stortte u de voorbije 3 jaar gemiddeld 1000 Euro? Dan ontvangt u een dagvergoeding van 10 Euro. Per bijkomende schijf van 500 Euro kom er 5 Euro bij.
 • Bij overlijden een bijkomende dekking
  De rechthebbenden aangeduid in het contract ontvangen: het gemiddelde van de stortingen van de laatste 3 jaar x (60 jaar - leeftijd van overlijden). Indien u een CuraNova contract heeft, is de waarborg verlengd tot 65 jaar met het gevolg dat in geval van vroegtijdig overlijden het kapitaal hoger is. De berekening is dan als volgt: het gemiddelde van de stortingen van de laatste 3 jaar x (65 jaar - leeftijd van overlijden). De wet voorziet dat de betaling gespreid wordt over minimum 2 jaar. Deze bijkomende dekking komt bovenop uw gespaard kapitaal.
 • Als de aangeslotene recht heeft op een moederschapsuitkering: 100 Euro gestort door het solidariteitsfonds op uw aanvullend pensioencontract

Ontvangt u nog andere voorstellen van contracten met solidariteit?
Bekijk dan aandachtig de inhoud van de waarborgen. Beantwoorden ze aan uw reëele behoeften? (bvb. Is een faillissementsdekking nuttig voor u?).

Bij Curalia: zonder uitsluiting om medische redenen
Alle artsen die hun RIZIV-bijdrage laten beheren door Curalia, genieten van de hierboven omschreven solidariteitswaarborgen, zonder uitsluiting om medische redenen.

Wenst u meer informatie? Contact

 

 (*) Deze solidariteitswaarborgen zijn verworven voor 1 jaar op voorwaarde dat minimum 100 Euro gestort wordt op uw RIZIV-contract in de loop van het voorgaande jaar.

  | Last update: 26/06/2018
 
Aanvullend Pensioen
  In het algemeen
  Sociale Voordelen (RIZIV)
Solidariteit
  VAP: Vrij Aanvullend Pensioen

Solidariteitsreglement (PDF)

Solidariteitsreglement CuraNova (PDF)

Aangifte dagvergoeding in geval van ziekte of ongeval met lichamelijk letsel (PDF)

)
Juridische bemerkingen