Home Kinesitherapeut Varia verzekeringen
Gewaarborgd inkomen
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

De verzekering gewaarborgd inkomen dekt het verlies van inkomen van de kinesitherapeut naar aanleiding van ziekte of ongeval. Voor de zelfstandigen is deze verzekering zeker een aanrader aangezien de vergoeding uitbetaald door de sociale zekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid zeer laag is: tussen € 896,22 en € 1.460,42 per maand gedurende het eerste jaar (bedragen vanaf 01/09/2016).

De belangrijkste karakteristieken zijn:
 • Tarief op basis van leeftijd bij onderschrijving met drie categorieën: jonger dan 35 jaar, tussen 35 en 44 jaar, vanaf 45 jaar.
 • Geen onderscheid tussen man en vrouw.
 • Tussenkomst vanaf een economische invaliditeit van 24%.
 • Carenzperiode (zonder vergoeding) van 30 dagen.
 • Bij invaliditeit:
  - Stijging van de rente met 3% per jaar
  - Vrijstelling van de betaling van de premie.
 • Betaling van de rente tot 65 jaar.
 • Fiscale aftrekbaarheid van de totale premie.

In functie van uw persoonlijke situatie, kan u het bedrag bepalen van de jaarlijkse rente die u nodig zou hebben bij arbeidsongeschiktheid tussen 5.000 en 125.000 euro, per schijf van 2.500 euro.

Contact
  | Last update: 14/02/2017
 
Varia verzekeringen
  In het algemeen
  Beroepsaansprakelijkheid
  Rechtsbijstandsverzekering
Gewaarborgd inkomen
  Brand
  Auto
  De BA gezin
  Hospitalisatieverzekering
  Arbeidsongeval
  Wondercar

Algemene Voorwaarden Kinerisk (PDF)

Medische vragenlijst (PDF)

Aansluitingsformulier Kinerisk (PDF)

Kinerisk dossier (PDF)

Tarief Kinerisk (PDF)

Juridische bemerkingen