Home Kinesitherapeut Varia verzekeringen
Beroepsaansprakelijkheid
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Deze verzekering dekt elke eventuele lichamelijke of materiële schade toegebracht aan één van uw patiënten naar aanleiding van een daad gesteld door u of een persoon waarvoor u verantwoordelijk bent in het kader van uw beroep.

Verzekerde bedragen in BA   :

       Lichamelijke schade: € 5.000.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar

       Materiële schade: € 250.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar

In tegenstelling tot de bepalingen van artikel 12 van de algemene voorwaarden is de vrijstelling van 150 per schadegeval niet van toepassing.

 

Verzekerde bedragen in Rechtsbijstand   :

       Maximale tussenkomst per schadegeval :

       Burgerlijk verhaal/Strafrechtelijke- en Burgerlijke verdediging: € 25.000

       Rechtsbijstand verzekeringscontract B.A. Beroep: € 15.000

       Disciplinaire verdediging/Rechtsbijstand Riziv: € 5.000

De jaarpremie is afhankelijk van uw statuut en uw activiteit:
 • Voor de bedienden, voor wie de persoonlijke aansprakelijkheid beperkt is maar die er toch baat bij hebben zich persoonlijk te verzekeren, onder meer om te genieten van het luik rechtsbijstand indien ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld: 62,81 EUR.
 • Voor de zelfstandige kinesitherapeuten met een basisberoepspraktijk, met inbegrip van electrotherapie en Cyriax-massages, bedraagt de premie 139,05 EUR.
 • Voor de zelfstandige kinesitherapeuten die manuele therapie toepassen, alsook cyriax-manipulaties, osteopathie en chiropraxie, bedraagt de jaarpremie 261,30 EUR.

Anterioriteit + posterioriteit gedekt zonder bijpremie!

 • Anterioriteit = schade uit handelingen gesteld vóór de start van het contract. 
                         (Enkel geldig bij een overstap. M.a.w. als u overstapt van uw 
                            huidige B.A.verzekering naar de B.A. verzekering bij Curalia.
 • Posterioriteit = een eis tot schadevergoeding die ingediend word nadat u 
                           uw beroepsactiviteit heeft stopgezet en dit tot de wettelijke
                           verjaring. De schade zelf moet wel betrekking hebben op 
                           feiten gepleegd tijdens de looptijd van het contract.
Contact
  | Last update: 07/08/2017
 
Varia verzekeringen
  In het algemeen
Beroepsaansprakelijkheid
  Rechtsbijstandsverzekering
  Gewaarborgd inkomen
  Brand
  Auto
  De BA gezin
  Hospitalisatieverzekering
  Arbeidsongeval
  Wondercar

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheid Kinesitherapeuten

Dossier Beroepsaansprakelijkheid Kinesitherapeuten

Voorstel Beroepsaansprakelijkheid Kinesitherapeuten

Juridische bemerkingen