Home Kinesitherapeut Levensverzekeringen
Pensioensparen
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Ook al is het pensioensparen fiscaal minder interessant dan de persoonlijke storting op uw contract aanvullend pensioen, toch biedt het pensioensparen een waaier aan spaarmogelijkheden samen met fiscale voordelen voor u en uw partner. Het feit dat het aftrekbaar bedrag los staat van het inkomensniveau kan interessant zijn in bepaalde situaties.

  • Mogelijk voor alle belastingplichtigen, ongeacht het beroep
  • Maximum fiscaal aftrekbaar bedrag: 960 EUR per belastingplichtige (bedrag 2018)
  • Kan worden gecombineerd met een persoonlijke storting op een RIZIV-contract
  • Maximaal aftrekbaar bedrag onafhankelijk van het inkomen
  • Fiscaal voordeel van 30% (inkomen 2018)
  • Looptijd van het contract: minimum 10 jaar
  • Belastingheffing: eenmalig en anticipatief op 60 jaar.
    8% op het kapitaal (zonder winstdeelname)*
*Voor de contracten onderschreven vóór 01/01/2015, voorziet de staat een heffing van 1% per jaar gedurende 5 jaar (2015 tot 2020), op het spaarbedrag opgebouwd op 31/12/2014. Op 60 jaar voorziet de staat een heffing van 3% op het op 31/12/2014 opgebouwde spaarbedrag en 8% op het spaarbedrag opgebouwd vanaf 01/01/2015.

De nieuwe pensioenspaarcontracten die Curalia aanbiedt sinds 1 oktober 2017 genieten van de CuraNova voorwaarden : een jaarlijks herzienbare intrestvoet om altijd het hoogst mogelijke rendement te kunnen bieden. In 2018 bedraagt deze intrestvoet 1,00% netto. De rentevoet van de huidige contracten blijft een rentevoet die geldig is op het moment van storting tot het einde van het contract. De rentevoet toegepast op deze contracten in 2018 is 0,75% netto: één van de hoogste rendementen op de markt.

Neem contact op met ons voor een fiscale optimalisatie van uw dossier.

Aanvraag cijfervoorbeeld

  | Last update: 04/01/2018
 
Levensverzekeringen
  In het algemeen
  Individuele levensverzekering
Pensioensparen
  Individuele Pensioentoezegging
  Schuldsaldoverzekering
  POZ - Zelfstandigen zonder vennootschap
Aanvraag cijfervoorbeeld
FinanciŽle Infofiche Pensioensparen
Juridische bemerkingen