Home Kinesitherapeut Aanvullend Pensioen
RIZIV-statuut
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

 

Geconventioneerde kinesitherapeuten kunnen genieten van een RIZIV-tussenkomst voor de opbouw van hun aanvullend pensioen.
In ruil voor deze tussenkomst dient u de richtlijnen na te leven over:  
- honoraria
- nomenclatuur
- de gehele administratieve procedure

WACHT NIET LANGER: u loopt het risico dit bedrag mis te lopen !!

Hoe verkrijgt u deze bijdrage?
* Door de RIZIV-conventie voor kinesitherapeuten te ondertekenen (= éénmalig).
* Door jaarlijks het aantal door het RIZIV bepaalde prestaties af te leveren als kinesitherapeut.
* Door jaarlijks een aanvraag in te dienen volgens de officiële procedure.

Hoeveel prestaties dient u te leveren?

Vanaf dienstjaar 2017 hangt het bedrag van de RIZIV-tussenkomst af van het aantal uitgevoerde verstrekkingen. Voor geconventioneerde kinesitherapeuten onderscheidt het RIZIV een basisbijdrage, een tussenbijdrage en een volledige bijdrage. 

 

Aantal verstrekkingen

Verstrekkingen in M-waarden

Bedrag

Vakje op formulier

Basisbijdrage

Min 1.500

Min 36.000

€ 1.444,04

Vakje 1

Tussenbijdrage

Min 2.300

Min 55.200

€ 1.904,19

Vakje 2

 Volledige bijdrage

 Min 3.000

 Min 72.000

€ 2.552,85

Vakje 3

Kinesitherapeuten met meer dan 6.500 verstrekkingen (of 156.000 M-waarden) , hebben geen recht op een bijdrage.

Daarbovenop: als u arbeidsongeschikt was door ziekte, arbeidsongeval of zwangerschapsverlof, wordt het aantal vereiste prestaties verlaagd in functie van de duur van dit werkonbekwaamheid;

De RIZIV-tussenkomst moet verplicht worden gestort op een contract met een luik solidariteit. Concreet betekent dit dat:


•  90% van het gestorte bedrag gekapitaliseerd wordt voor uw aanvullend pensioen aan een jaarlijks gegarandeerd rendement van 1,00% netto in 2018 voor de CuraNova contracten, eventueel plus winstdeelname.

•  de overige 10% gestort wordt in het solidariteitsfonds dat u recht geeft op de aanvullende solidariteitswaarborgen.

Curalia neemt alle formaliteiten voor haar rekening om u te helpen bij het verkrijgen van deze tussenkomst. Indien u voor de eerste keer uw statuut aanvraagt, vul dan uw RIZIV contract aanvraag in. Dan doen wij al het nodige om uw dossier in orde te stellen.


Waarom het beheer van uw RIZIV–statuut toevertrouwen aan Curalia?

- Curalia werd opgericht door beroepsverenigingen om het RIZIV–statuut te beheren en beheert nu het RIZIV –statuut van meer dan 14.000 zorgverleners.
- De opvolging van de RIZIV -procedure is één van onze sterkste punten. Ieder jaar krijgt u van ons een vooringevuld aanvraagformulier. Wij houden alles minutieus in het oog en blijven in contact met u tot wij het formulier teruggestuurd krijgen of tot we tenminste weten waarom u uw formulier niet terugstuurt.  Wij maken uw formulier over aan het RIZIV en zorgen voor de opvolging van het antwoord van het RIZIV.
- Uw spaargeld, en dus het door het RIZIV gestorte bedrag, geniet van een  jaarlijks gegarandeerd rendement van 1,00% Netto in 2018, indien u een CuraNova contract heeft.
- Als Onderlinge VerzekeringsVereniging, heeft Curalia geen aandeelhouders.  Dit laat haar toe een hogere winstverdeling toe te kennen aan haar leden.  Het rendement van de Curalia-contracten behaalde in de laatste twintig jaren een gemiddelde van 4,91%.
- U hoeft niets te betalen om de RIZIV –tussenkomst te verkrijgen en, indien u uw activiteiten stopzet, wordt er u geen enkele administratieve kost aangerekend.

Wenst u het beheer van uw RIZIV-statuut toe te vertrouwen aan Curalia, neem dan contact op met ons of vraag een contractvoorstel.

Voor meer gedetailleerde informatie over het RIZIV-statuut voor kinesitherapeuten, verwijzen we naar het Dossier (PDF).

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
  In het algemeen
RIZIV-statuut
  VAP: Vrij Aanvullend Pensioen
  Solidariteit

• Aanvraag contractvoorstel

Info-fiche CuraNova met solidariteit (PDF)

RIZIV aanvraagformulier

RIZIV aanvraagformulier NIEUWE kinesitherapeut

RIZIV Dossier (PDF)

Aanvullende solidariteitswaarborgen

• Neem contact op met ons: mailto:info@curalia.be

 
Juridische bemerkingen