Home Verpleegkundige Varia verzekeringen
Hospitalisatieverzekering
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Alle zorgverleners met een levensverzekering bij Curalia kunnen genieten van de collectieve hospitalisatieverzekering. Ook hun gezinsleden kunnen toetreden.

Dit collectief contract, dat bij de DKV onderschreven werd, biedt reeds aan meer dan 11.000 personen de voordelen van een hospitalisatieverzekering, met uiterst brede dekkingen en een wel heel competitieve prijs.

De dekking van deze verzekering blijft dezelfde:

  • terugbetaling aan 100% van de hospitalisatiekosten na RIZIV-tussenkomst
  • vrije keuze van arts, ziekenhuis en type kamer
  • jaarlijkse franchise van 250 EUR als u kiest voor een eenpersoonskamer;
  • terugbetaling van de kosten 30 dagen voor en 90 dagen na hospitalisatie
  • bijstand via DKV Assistance tijdens uw verblijf in het buitenland;
  • terugbetaling van ambulante zorgen voor 27 zware ziekten

De leden van Curalia die een medisch of paramedisch beroep uitoefenen, kunnen toetreden tot deze collectieve verzekering zonder medische vragenlijst. Dit is eveneens van toepassing op hun familieleden. Ingeval van hospitalisatie door ziekte binnen de eerste 6 maanden na aansluiting  worden de hospitalisatiekosten niet vergoed. Pasgeborenen, die binnen de twee maand na geboorte aangesloten worden, genieten een volledige dekking van bij hun geboorte.

Vanaf 1 juli 2016 wordt het contract opgesplitst in 2 contracten:

• Contract Hospi

• Contract HospiNova  

Collectief contract HOSPI

Voorwaarde:

- Leden zorgverleners met een niet-CuraNova contract

- Leden zorgverleners met een niet-actief* contract CuraNova of 3e pijler

*Geen storting van min. € 200 ontvangen 24 maanden voorafgaand aan de vervaldag 01/07

Jaarlijkse premie

- Kind tot 18 jaar: € 98,16

- Volwassene tot 65 jaar: € 283,68

- Vanaf 65 jaar: € 739,92 

Collectief contract HOSPINOVA

Voorwaarde:

- Leden zorgverleners met een actief** contract CuraNova

- Leden zorgverleners met enkel een contract 3e pijler

- Oud-leden (gepensioneerden) wiens contract eindigt voor 31/12/2015

**Storting van min. € 200 ontvangen 24 maanden voorafgaand aan de vervaldag 01/07

Jaarlijkse premie

- Kind tot 18 jaar: € 83,04

- Volwassene tot 65 jaar: € 240

- Vanaf 65 jaar: € 626,16


Vergelijk dit met de premie van een individueel contract en u ziet meteen in hoe interessant de collectieve hospitalisatieverzekering bij Curalia is.

Wenst u zich aan te sluiten, druk dan het aansluitingsformulier af, vul het in en stuur het ons op. Voor al uw andere vragen, contacteer ons.

  | Last update: 11/06/2018
 
Varia verzekeringen
  In het algemeen
  Beroepsaansprakelijkheid
  Rechtsbijstandsverzekering
  Gewaarborgd inkomen
  Brand
  Auto
  De BA gezin
Hospitalisatieverzekering
  Wondercar

Hospitalisatieverzekering: Aansluitingsformulier (PDF)

Dossier contract Hospi (PDF)

Dossier contract HospiNova (PDF)

Juridische bemerkingen