Home Verpleegkundige Varia verzekeringen
Beroepsaansprakelijkheid
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Elk beroep heeft eigen kenmerken die een aangepaste dekking vereisen. Als verpleegkundige bent u verantwoordelijk voor schade aangebracht aan derden. Hierbij komt ook nog dat de patiënt mondiger wordt en dit heeft als bijkomend gevolg dat het aantal vergoedingsaanvragen stijgt. Een goed doordachte beroepsaansprakelijkheid is dus onmisbaar.

In functie van deze evolutie, hebben wij een verzekering ontwikkeld die beantwoordt aan de reële behoeften van het beroep.Verzekerde bedragen:

 • Lichamelijke schade: € 5.000.000 per schadegeval en € 10.000.000 per verzekeringsjaar
 • Materiëleschade: € 250.000 per schadegeval en € 500.000 per verzekeringsjaar

Vrijstelling: GEEN

Waarborguitbreidingen:

 • De hoedanigheid van hoofdverpleegkundige of coördinator van andere verpleegkundigen of als stagebegeleider;
 • Bezoldigde en onbezoldigde prestaties in het kader van jeugdkampen, georganiseerde reizen of gelijkaardige activiteiten gedurende maximaal 2 maanden.

Uitsluitingen:

 • Wettelijke of reglementaire verboden medische of paramedische activiteiten;
 • Het bewust uitvoeren van overbodige behandelingen.

Dekking in de tijd:

3 tijdstippen: de handeling - het manifesteren van schade - de klacht.

Er is dekking voor alle schades die zich manifesteren tijdens de duur van het contract. Dus zelfs als gevolg van handelingen gesteld vóór aanvang contract (= anterioriteit).

Bij stopzetting van de beroepsactiviteit, is er dekking voor handelingen uitgevoerd tijdens de duur van het contract, zelfs als de schade zich slechts manifesteert na de beëindiging van het contract (=posterioriteit).

In de verzekering beroepsaansprakelijkheid zit ook een luikje rechtsbijstand opgenomen.

Verzekerde bedragen en materies:

 • Bijstand RIZIV € 15.000
 • Burgerlijk Verhaal € 25.000
 • Geschillen met BA-verzekeraar € 15.000
 • Strafrechtelijke Verdediging € 25.000
 • Disciplinaire verdediging € 15.000
 • Burgerlijke Verdediging € 25.000
Voor uitgebreide rechtsbijstand kunt u beter apart een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Curalia biedt u zeer uitgebreide dekkingen voor bijvoorbeeld geschillen met het RIZIV. Speciaal voor (para)medische beroepen ontwikkelde Curalia de rechtsbijstandsverzekering medische en paramedische beroepen.
  | Last update: 13/03/2017
 
Varia verzekeringen
  In het algemeen
Beroepsaansprakelijkheid
  Rechtsbijstandsverzekering
  Gewaarborgd inkomen
  Brand
  Auto
  De BA gezin
  Hospitalisatieverzekering
  Wondercar

Algemene Voorwaarden BA Verpleegkundigen

Dossier BA Verpleegkundigen

Aanvraag BA verpleegkundige, vroedvrouwen en zorgkundigen:

* Verzekeringsvoorstel Beroepsaansprakelijkheid Verpleegkundigen

* bijlage 1:
 Bijkomende verzekerden

* bijlage 2:
  Voor zelfstandige vroedvrouwen
Juridische bemerkingen