Home Verpleegkundige Levensverzekeringen
Schuldsaldoverzekering
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Deze verzekering garandeert de betaling van een degressief kapitaal bij overlijden van de verzekerde vóór het einde van het contract. Zij dekt in het algemeen de terugbetaling van een hypothecaire of beroepsmatige lening. Zij biedt aan uw naaste familieleden een maximum aan zekerheid. Bij veel bankinstellingen is dit verplicht. Laat u echter niet misleiden: het is niet omdat een bank u een lening toekent dat u tevens de schuldsaldoverzekering bij haar moet onderschrijven. Vergelijk de premies!

Curalia biedt u een zeer voordelig tarief aan dat afhankelijk is:

  • van uw leeftijd
  • van de intrestvoet en de looptijd van uw lening
  • van het feit al dan niet roker te zijn

U zal versteld staan van het verschil.

Ook al is het niet zo eenvoudig zijn eigen overlijden voor te bereiden, toch is het van groot belang een financiële zekerheid te garanderen aan zijn naaste familieleden als men zelf nog geen kapitaal heeft opgebouwd. Een overlijdensdekking is een goede verzekering en, onder bepaalde voorwaarden, kan het gewaarborgde kapitaal zelfs vrijgesteld worden van successierechten.

Aanvraag premieberekening

Contact

  | Last update: 20/05/2011
 
Levensverzekeringen
  In het algemeen
  Individuele levensverzekering
  Pensioensparen
  De Individuele Pensioentoezegging (IPT)
Schuldsaldoverzekering
  POZ - Zelfstandigen zonder vennootschap
Aanvraag premieberekening
Juridische bemerkingen