Home Verpleegkundige Aanvullend Pensioen
RIZIV-statuut
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Als zelfstandige is uw wettelijk pensioen erg laag. Om uw huidige levensstandaard te kunnen behouden na uw pensioen, dient u een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Naast het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ((Sociale) Pensioenovereenkomst), is er sinds kort een nieuwe vorm van pensioenopbouw voor zelfstandig verpleegkundigen die gefinancierd wordt door het RIZIV: het RIZIV Sociaal Statuut.

Het RIZIV Sociaal Statuut is een tussenkomst vanwege het RIZIV toegekend aan zorgverleners, en dit als tegenprestatie voor het naleven van verplichtingen opgelegd door de RIZIV conventie. De wet bepaalt dat het bedrag, betaald door het RIZIV, moet gebruikt worden ofwel voor de opbouw van een pensioenkapitaal via een Sociale Pensioenovereenkomst (Sociaal VAPZ), ofwel voor de financiering van een verzekering gewaarborgd inkomen. Het bedrag kan in geen geval direct op uw rekening gestort worden. Het bedrag van de RIZIV-tussenkomst voor de zelfstandige verpleegkundigen zou voor de prestaties van 2016 € 500* zijn.

Wie heeft er recht op een RIZIV-tussenkomst?

Geconventioneerde thuisverpleegkundigen die zelfstandige in hoofdberoep zijn. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst, moet uw gefactureerde bedrag dit jaar hoger zijn dan € 33.000 en lager dan € 150.000. Belangrijk om te weten: u moet de tussenkomst zelf aanvragen! Het RIZIV kent uw activiteitsniveau maar indien u niets vraagt, krijgt u ook niets.

Als zelfstandig verpleegkundige in hoofdberoep voldoet u hoogstwaarschijnlijk al aan deze verplichtingen. U dient enkel een Sociale Pensioenovereenkomst af te sluiten en uw aanvraag in te dienen om deze tussenkomst te ontvangen. Curalia kan alles voor u regelen. Wij sturen u jaarlijks een vooraf ingevuld formulier toe. U dient dit enkel te tekenen en naar ons terug te sturen. Wij zorgen ervoor dat dit formulier overgemaakt wordt naar het RIZIV en we volgen de aanvraagprocedure tot het einde op (controle en confirmatie van de betaling)! Curalia heeft al ruim 48 jaar ervaring met het beheer van dit type contracten voor meer dan 14.000 apothekers, kinesitherapeuten, artsen en tandartsen. Curalia is DE referentie voor uw RIZIV sociaal statuut!

Wat moet u doen om de RIZIV-tussenkomst te ontvangen ? 

Het eerste dat u dient te doen is een RIZIV-contract (Sociale Pensioenovereenkomst) afsluiten. Zonder dit contract kunt u de RIZIV-tussenkomst niet ontvangen. U kunt dit formulier online invullen, dan sturen wij u een project voor een contract. Vanaf het moment dat u het contract tekent, zorgt Curalia voor de rest. Wij volgen de procedure van A tot Z voor u op: Ieder jaar sturen wij u in januari een vooraf ingevuld formulier toe dat u dient te tekenen en naar ons terug dient te sturen. Zolang wij uw formulier niet getekend hebben ontvangen, sturen we u rappels via post, email, sms, … We volgen de betaling van het RIZIV naar aanleiding van uw aanvraag op Ons objectief is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk zorgverleners die recht hebben op deze tussenkomst, deze ook bekomen. Curalia werd in 1968 gecreëerd voor de opvolging van deze tussenkomst voor zorgverleners, en wij stellen deze ervaring ter beschikking van onze leden. 

Voor verdere informatie kan u hier terecht.

U kunt ons ook een contractvoorstel vragen.  

  | Last update: 31/05/2017
 
Aanvullend Pensioen
RIZIV-statuut
  VAPZ met solidariteit: extra dekkingen
  VAPZ: bereken uw fiscaal voordeel

Info-fiche CuraNova met solidariteit (PDF)

Juridische bemerkingen