Aanvraag cijfervoorbeeld
Schuldsaldoverzekering
Verzekeringnemer [*] = verplicht in te vullen
Naam [*] Voornaam [*]
Geboortedatum dd/mm/jj [*]   M V
Straat, nr, bus [*]
Postcode [*] Gemeente [*]
Tel. [*] Fax
GSM [*] E-mail [*]
Roker ja nee [*]

Verzekerde
Naam Voornaam
Geboortedatum dd/mm/jj   M V
Straat, nr, bus
Postcode Gemeente
Tel. GSM
Roker ja nee [*]

Schuldsaldoverzekering
Te verzekeren bedrag
Looptijd van de dekking
Aanvangsdatum hypotheek
Wijze van terugbetaling Constante annuïteiten (identieke terugbetaling)
  Constante afschrijving (degressieve terugbetaling)
  Andere (gelieve aflossingstabel te bezorgen)
Intrestvoet % [*]
 
   
Curalia respecteert uw privacy. Uw gegevens, vermeld op de antwoordkaart, worden opgenomen in ons bestand om u te informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht.