Brandverzekering
Verzekeringnemer [*] = verplicht in te vullen
Naam [*] Voornaam [*]
Geboortedatum dd/mm/jj [*]   M V
Beroep    
Straat, nr, bus [*]
Postcode [*] Gemeente [*]
Tel. [*] Fax
GSM [*] E-mail [*]

Beschrijving van de te verzekeren woning
Adres [*]
Postcode [*] Gemeente [*]
U bent Eigenaar/bewoner ja nee Eigenaar/niet-bewoner ja nee
Te verzekeren kapitaal gebouw eur [*]    
Te verzekeren kapitaal inboedel eur [*]    
Huurder ja nee Maandelijkse huur eur
Type woning    
Diefstalverzekering ja Alleenstaand Aanpalend
Vervaldatum van huidige brandpolis [*]
De waarde van het gebouw kan bepaald worden aan de hand van een expertise.
De expertise is gratis als u de verzekering onderschrijft.
   
Curalia respecteert uw privacy. Uw gegevens, vermeld op de antwoordkaart, worden opgenomen in ons bestand om u te informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht.