Home Tandarts Varia verzekeringen
Arbeidsongeval
 
 
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

De verzekering arbeidsongevallen, ook genaamd wetsverzekering, vergoedt uw personeelsleden bij ongeval op het werk of onderweg van of naar het werk.

Zij dekt de terugbetaling van de medische kosten, de vergoeding bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid en de uitkering van een rente aan de erfgenamen bij overlijden.

Deze verzekering is VERPLICHT en de wet bepaalt de wettelijke dekkingen.

Het is belangrijk te weten dat:

  • Deze gebaseerd is op een vergoeding geplafonneerd tot 41.442,43 EUR per jaar (1/1/2016);
  • Deze niet van toepassing is op bestuurders en zaakvoerders
  • Privé-ongevallen uitgesloten zijn

Indien u dat wenst, kan u de dekkingen uitbreiden.

Om het voor u gemakkelijker te maken, stellen wij u een forfaitair systeem voor van premieberekening. U hoeft ons enkel de volgende gegevens op te geven: aantal personen in dienst, hun kwalificatie (assistent(e), poetsvrouw...) en hun aantal gepresteerde uren. Op basis hiervan kunnen wij uw jaarpremie berekenen. Vergelijk: Verplichte verzekering: ja, maar niet tegen om 't even welke prijs!

Opgelet !! Deze verzekering dient onmiddellijk te worden onderschreven op het ogenblik dat u personeel aanwerft. Elke dag vertraging brengt automatisch een administratieve boete mee vanwege de RSZ.

Aanvraag arbeidsongevallenverzekering

  | Last update: 30/11/2016
 
Varia verzekeringen
  Gewaarborgd inkomen
  Brand
  Auto
  De BA gezin
  Hospitalisatieverzekering
Arbeidsongeval
  Wondercar

Algemene voorwaarden arbeidsongevallen

Dossier Arbeidsongevallen

Aavraag cijfervoorbeeld

Juridische bemerkingen