Home Tandarts Levensverzekeringen
Individuele levensverzekering
 
 
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

De individuele levensverzekering, is, na het aanvullend pensioen, een uitstekende manier om uw pensioenkapitaal op te bouwen en koppelt rendabiliteit aan zekerheid. U geniet zowel van een fiscaal voordeel als van het rendement dat Curalia haar leden aanbiedt. De gewaarborgde rentevoet1 samen met de winstdeelname brengt het totale rendement op een gemiddelde van 4,34% voor de afgelopen 20 jaar.

De kenmerken van dit soort verzekering:

  • Mogelijk voor alle belastingplichtigen.
  • Maximum fiscaal aftrekbaar bedrag: 2.310 EUR per belastingplichtige (2018). Dit bedrag staat in verhouding met het beroepsinkomen. Het bedrag dat u mag aftrekken kan u zelf berekenen op de volgende manier: (Netto belastbaar inkomen x 6 %) + 169 EUR. Het maximum aftrekbaar bedrag is bereikt vanaf een inkomen van 34.847 EUR.
  • Fiscaal voordeel van 30%
  • Taks op premie : 2%

Belastingheffing: %

  • Eenmalig en anticipatief op 60 jaar
  • Percentage: 10 % op het kapitaal
  • Geen belastingheffing op de winstdeelname

Mogelijkheid om de premies gestort na uw 65e af te trekken. Hiervoor dient de vervaldatum van uw contract na uw pensioen te zijn (70, 75 jaar…). Denk hier op tijd aan, bij voorkeur voor uw 55e.

De nieuwe contracten individuele levensverzekering die Curalia aanbiedt sinds 1 oktober 2017 genieten van de CuraNova voorwaarden: een jaarlijks herzienbare intrestvoet om altijd het hoogst mogelijke rendement te kunnen bieden. In 2018 bedraagt deze intrestvoet 1,00% netto. .

Vraag ons een cijfervoorbeeld voor een CuraNova individuele levensverzekering.

De rentevoet van de huidige contracten blijft een rentevoet die geldig is op het moment van storting tot het einde van het contract. De rentevoet toegepast op deze contracten in 2018 is 0,75% netto: één van de hoogste rendementen op de markt. Elke latere wijziging heeft enkel invloed op de bedragen gestort na datum van wijziging.

  | Last update: 04/01/2018
 
Levensverzekeringen
  In het algemeen
Individuele levensverzekering
  Pensioensparen
  Individuele Pensioentoezegging
  Schuldsaldoverzekering
  POZ - Zelfstandigen zonder vennootschap
Vraag ons een cijfervoorbeeld
FinanciŽle Infofiche Individuele Levensverzekering
Juridische bemerkingen