Home Tandarts Aanvullend Pensioen
RIZIV-statuut
 
 
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Via uw RIZIV-statuut  (sociale voordelen) kan u als tandarts genieten van een jaarlijkse premie uitgekeerd door het RIZIV. De jaarlijkse premie of RIZIV-tussenkomst kan u aanwenden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of de betaling van een gewaarborgd inkomen. Om recht te hebben op het RIZIV-statuut mag u het Akkoord tandartsen -ziekenfondsen niet verwerpen (zie verder).

het RIZIV-aanvraagformulier 2018 kan u hier downloaden. Deadline aanvraag: 30/6/2018!

Graag beantwoorden we enkele veelgestelde vragen:
Wie heeft recht op het RIZIV-statuut?
Hoe bekomt u het RIZIV-statuut?
Waarvoor kan/mag u het RIZIV-statuut gebruiken?
Aan welke voorwaarden moet uw contract Aanvullend Pensioen voldoen?
Welke voordelen biedt Curalia u?

Wie heeft recht op het RIZIV-statuut?
Elke tandarts die het akkoord tandartsen - ziekenfondsen (conventie) niet schriftelijk verwerpt, heeft recht op het RIZIV-statuut.

 • Wat is het 'Akkoord tandartsen-ziekenfondsen'?
  Dit akkoord regelt de relaties tussen tandartsen, patiënten en mutualiteiten. 
  Het laatste akkoord dateert van 2016 en heeft betrekking op uw prestaties voor 2016 en 2017.
  Door dit akkoord verbindt u er zich toe de richtlijnen na te leven van het RIZIV over o.m. nomenclatuur en honoraria. In ruil daarvoor heeft u recht op de RIZIV-sociaal statuut en de daaruit vloeiende sociale voordelen.
 • Dien ik het akkoord als tandarts te aanvaarden of te verwerpen?
  U bent als tandarts automatisch geconventioneerd. Met andere woorden: als u het akkoord niet aanvaard dient u ze te verwerpen!
  (deadline = 30/6/2018!)   
  U kan het akkoord echter ook maar gedeeltelijk verwerpen. Ook dan heeft u recht op de RIZIV sociale voordelen.


Hoe bekomt u het RIZIV-statuut?
Curalia bezorgt u elk jaar een aanvraagformulier (klik hier) . U dient dit formulier in te vullen, te ondertekenenen en... terug te sturen naar Curalia. Wij kijken alles goed na en bezorgen uw aanvraag vóór 30 juni aan het RIZIV.

Het RIZIV verbindt zich ertoe uw sociale voordelen op uw contract te storten voor 15 januari 2019. Zoniet zal zij laattijdigheidsinteresten betalen van 7% per jaar: een mooi rendement ...


Waarvoor kan/mag u het RIZIV-statuut gebruiken?
Er bestaan twee mogelijkheden:

A. De financiering van een verzekering gewaarborgd inkomen voor in geval van werkonbekwaamheid. Dit is een uiterst nuttige dekking voor zelfstandige tandartsen. U moet echter op twee elementen letten:
+ U kan zich nooit voor een hoger inkomen verzekeren dan uw reëel inkomen, hetgeen met het huidig bedrag van de sociale voordelen wel eens het geval zou kunnen zijn voor de jongere tandartsen.
+ De premie van deze verzekering is een professionele kost die aftrekbaar is indien u ze zelf betaalt. Wordt deze premie betaald door het RIZIV, dan verliest u deze mogelijkheid tot fiscale aftrekking.
Kortom, dit type verzekering financieren met uw sociale voordelen is interessant aan het begin van uw carrière. Wanneer uw inkomsten (en uw belastingen) echter omvangrijker worden, heeft u er alle belang bij deze verzekering zelf te betalen en uw sociale voordelen voor andere doelen te reserveren.

B. De sociale voorwaarden aanwenden ten voordele van een aanvullend pensioenkapitaal. U hoeft geen helderziende te wezen om te beseffen dat uw inkomsten na uw carrière zullen dalen en dat u dus best een reserve voorziet. Dit is dan ook de meest interessante bestemming voor uw RIZIV sociale voordelen! Na accumulatie gedurende een 30 à 35-jarige carrière leiden de sociale voordelen tot de samenstelling van een aanzienlijk kapitaal.


Aan welke voorwaarden dient uw contract Aanvullend Pensioen te voldoen?
Sinds 2004 dient het contract, waarop de sociale voordelen gestort worden, een verplicht luik solidariteitswaarborgen te bevatten:

•90% van de gestorte som wordt gekapitaliseerd voor uw aanvullend pensioen;

• De overige 10% worden op een solidariteitsfonds gestort, die u recht geeft op aanvullende solidariteitswaarborgen. Deze waarborgen vormen een aanvulling op de verplichte sociale zekerheid gedurende uw carrière. Zij variëren van verzekeraar tot verzekeraar : let er goed op dat deze waarborgen bij het voorgestelde contract aangepast zijn aan uw situatie en dat het niveau van de waarborgen overeenstemt met het bedrag dat bestemd is voor de financiering ervan: meer dan 450 euro!


Welke voordelen biedt Curalia u?
1. Het eerste voordeel is uiteraard het RENDEMENT, dat uit twee delen bestaat:
+ GEWAARBORGD RENDEMENT: Uw contract is een Curalia-verzekeringscontract met een jaarlijks gegarandeerd rendement van 1,00% netto indien u geniet van een CuraNova contract. (zie www.curanova.be voor meer informatie)
+ WINSTVERDELING: De hoogste van de markt. Hoe kan dit? Omdat Curalia een
Onderlinge Verzekeringsvereniging is: haar verzekerden zijn haar enige aandeelhouders. Elke verzekerde krijgt dus een dividend, zoals een aandeelhouder bij een beursgenoteerde maatschappij.


2. U steunt op de stevige expertise in het beheren van de sociale voordelen, die Curalia in 50 jaar tijd heeft opgebouwd: meer dan 14.000 zorgverleners vertrouwen hierop!
Dit manifesteert zich in de opvolging van de procedure: Ieder jaar sturen wij u een reeds ingevuld formulier op. Vervolgens sturen wij u herinneringen tot u ons dit formulier getekend teruggestuurd heeft. Wij maken het dan over aan het RIZIV en verzorgen tenslotte de opvolging van de betaling door het RIZIV. Gedurende de hele looptijd van de procedure houden wij u op de hoogte van de stand van zaken.

3. Curalia beheert uw RIZIV-statuut en uw contract Aanvullend Pensioen gedurende uw ganse carrière, ongeacht de evolutie of richting die u eraan geeft. Mocht u uw activiteiten stopzetten of zich deconventioneren, dan rekenen wij u geen enkele administratieve kost aan. Uw carrière is uw keuze en uw vrijheid!.

4. Wie lid wordt van Curalia geniet eveneens een waaier aan andere voordelen: hospitalisatieverzekering aan een verlaagde premie, kortingen op uw auto- en brandverzekering, en de mogelijkheid een analyse te laten uitvoeren van uw verschillende verzekeringen ...

Wenst u te ontdekken wat een Curalia-contract, gefinancierd door het RIZIV, u kan opbrengen? Vraag ons een contractvoorstel.

Wenst u dat wij uw RIZIV-statuut voor u beheren? Stuur ons dan dit RIZIV-formulier (download hier) volledig ingevuld terug. Wij doen vervolgens al het nodige om uw dossier in orde te brengen.

Vragen? Stel ze ons via info@curalia.be en we beantwoorden ze zo snel mogelijk.

 

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
  In het algemeen
RIZIV-statuut
  VAP: Vrij Aanvullend Pensioen
  Solidariteit

Aanvraag Contractvoorstel

Info-fiche CuraNova met solidariteit (PDF)

Dossier: RIZIV-statuut voor tandartsen (PDF)

Aanvraag RIZIV-tussenkomst (PDF)

Juridische bemerkingen