Home Andere Aanvullend Pensioen
Vrij aanvullend pensioen (VAP)
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Als zelfstandige kan u voor de opbouw van uw aanvullend pensioen een eigen storting uitvoeren op een contract Aanvullend Pensioen. U geniet op die manier van aanzienlijke fiscale stimulansen.

Het gestorte bedrag is fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Deze storting vermindert bijgevolg het gedeelte van uw inkomen dat het zwaarst wordt belast. U kan tot 54% recupereren van dit bedrag via een belastingvermindering. Het fiscaal rendement van deze spaarformule ligt hoger dan bij het pensioensparen en de individuele levensverzekering. In dat geval recupereert u slechts 30 % van het gespaarde bedrag.

Bovendien is er ook nog een sociaal rendement: uw belastbaar inkomen vermindert en tevens daalt het bedrag waarop uw sociale bijdragen worden berekend. Dankzij een vermindering van uw sociale bijdragen recupereert u 22,6% van het gespaarde bedrag. Een voorbeeld: u voert een storting uit van 100 EUR. Hiervan recupereert u via de staat meer dan 70 EUR. Dit is dus een BIJZONDER rendabele spaarformule.

Alle zelfstandigen kunnen gebruik maken van deze fiscaal aftrekbare spaarformule. Ook zelfstandigen in bijberoep en meehelpende echtgeno(o)t(t)en met een maxistatuut dat verplicht is vanaf 1 juli 2005 voor wie jonger is dan 56 jaar. Dit fiscaal voordeel is cumuleerbaar met het pensioensparen, de individuele levensverzekering of de groepsverzekering.

Het maximaal aftrekbaar bedrag staat in verhouding tot het inkomen en is afhankelijk van het type contract waarop u uw storting uitvoert. Alle details inzake het aftrekbaar bedrag en het type contract vindt u hieronder. U kan ook de antwoorden bekijken op de vragen die onze leden ons regelmatig stellen.

Op welk contract sparen?
U kan een storting uitvoeren op een contract met of zonder solidariteit.

Met solidariteit
Kiest u voor een contract Aanvullend Pensioen met solidariteit, dan is het maximaal aftrekbaar bedrag 3666,85 euro (2018) beperkt
tot 9,4 % van het inkomen waarop de sociale bijdragen worden berekend. U geniet op die manier van aanvullende waarborgen die u extra beschermen tijdens uw carrière. In dat geval, kan U het bedrag en het fiscaal voordeel waar u van geniet indien u een storting uitvoert zelf berekenen.

Deze oplossing biedt u de grootste fiscale aftrekbaarheid en de hoogste kapitalisatie voor uw pensioen. U geniet van de aanvullende waarborgen van het solidariteitsfonds ingevoerd door Curalia. Meer dan 14.000 personen zijn reeds toegetreden tot dit fonds. 

Zonder solidariteit
Kiest u voor een contract Aanvullend Pensioen zonder solidariteit, dan is het maximaal aftrekbaar bedrag 3187,04 euro (2018) beperkt tot 8,17% van het inkomen waarop de sociale bijdragen worden berekend. (Berekeningsmodule) Uw totale storting wordt gekapitaliseerd voor uw aanvullend pensioen.

Ligt het maximaal aftrekbaar bedrag lager dan hetgeen u wenst te sparen, dan blijven het pensioensparen en de individuele levensverzekering uitstekende aanvullingen.

Wanneer en hoe sparen?
Voor de opbouw van uw kapitaal biedt Curalia u een systeem van vrijwillige en variabele stortingen: u kiest elk jaar hoeveel u wenst te sparen binnen de bij wet opgelegde limieten (min 100 EUR – max in functie van uw situatie). In de loop van het jaar spaart u op uw eigen ritme: betaling gespreid op maandelijkse of trimestriële basis via een permanente betalingsopdracht, ofwel door een éénmalige betaling. Elke storting brengt onmiddellijk intrest op.

Elk jaar ontvangt u een fiscaal attest met daarop het totaal gestorte bedrag.

Wenst u het aanvullend pensioenkapitaal te kennen dat u kan opbouwen met een contract Aanvullend Pensioen, vraag ons dan een contractvoorstel.

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
  In het algemeen
Vrij aanvullend pensioen (VAP)
  Solidariteit

Hierbij de antwoorden op uw vragen over het VAPZ

Info-fiche CuraNova met solidariteit (PDF)

Info-fiche CuraNova zonder solidariteit (PDF)

Juridische bemerkingen