Home Andere Aanvullend Pensioen
In het algemeen
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

Het wordt meer en meer duidelijk dat het wettelijk pensioen niet meer toelaat hetzelfde levenspeil te behouden bij het stopzetten van de beroepscarrière. Om hieraan tegemoet te komen is de overheid van plan de opbouw van een aanvullend pensioen te promoten aan de hand van fiscale stimulansen.

De opbouw van een eigen pensioenkapitaal is du de ideale oplossing. U kan hierbij gebruik maken van het meest voordelige systeem: het vrij aanvullend pensioen.

Curalia werd opgericht om het aanvullend pensioen te beheren en meer dan 14.000 zorgverleners doen op haar beroep hiervoor. Zij heeft haar activiteiten uitgebreid naar het geheel aan mogelijkheden inzake opbouw van aanvullend pensioen en biedt een zeer grote waaier aan oplossingen inzake type contracten. Indien nodig, helpen onze consulenten u bij het bepalen van de meest geschikte oplossing voor u.

Curalia stelt nu CuraNova contracten voor. Deze tak 21 verzekeringscontracten genieten van een jaarlijks herzienbare rentevoet. In 2018 bedraagt de rentevoet 1,00% voor deze contracten . Bovendien is het mogelijk dat een winstdeelname toegekend wordt in functie van de resultaten. Meer informatie over de CuraNova contracten vindt u op www.curanova.be.

De structuur van een onderlinge verzekeringsvereniging maakt het mogelijk de behaalde winst te verdelen onder de leden. Het gemiddelde rendement van de laatste 20 jaar bedraagt 4,91%.

Elk jaar ontvangen de leden van Curalia een bijlage met vermelding van de gestorte bedragen, de bekomen winstdeelname en de verzekerde bedragen.

 

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
In het algemeen
  Vrij aanvullend pensioen (VAP)
  Solidariteit
 
Juridische bemerkingen