Uw bent:

Zelfstandige

Zelfstandige in bijberoep

Bediende of ambtenaar

Meehelpende echtgeno(o)t(e)